Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP-Tema FJÄRIL, värdegrund

Skapad 2020-10-06 09:17 i Frötuna fritidshem Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 6
Du kommer att få arbeta med Frötuna skolas värdegrundstema FJÄRIL . Genom aktiviteter på fritids kommer du få stärka dina kamratrelationer och öka din tilltro till din egen förmåga. Du kommer även tränas i att utöva inflytande och ta ansvar under samlingar och fritidsråd under din fritidstid.

Innehåll

Rubrik/Titel/Tema

 Tema FJÄRIL-värdegrund

Tidsperiod

Läsåret 2020/21 

Vad ska vi lära oss? (läroplanens mål, hämtas i kap 1 och 2)

Vi vill starta en process i eleverna genom att de får bekanta sig och lära sig kring begreppen i ordet FJÄRIL ,som står för:

Framsteg

Jämlikhet

Ärlighet

Respekt

Inflytande

Laganda

Under sin fritids tid kommer eleverna få träna på alla dessa begrepp genom styrda aktiviteter, fri lek, samlingar, fritidsråd och i mellanmåls situationen.

Förmågor och Centralt innehåll (för att förtydliga fritidshemmets läroplansuppdrag)

Se nedan

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 • Visuellt genom att ha orden uppsatta på avdelningen och där lägga till när och i vilka aktiviteter som vi tränar på dessa begrepp.
 • Samling varje dag där eleverna får uttrycka sig och träna att lyssna på sina kamrater och pedagogerna.
 • En gång i månaden är det fritidsråd där vi följer en dagordning och försöker få eleverna delaktiga och att de ska känna att de har inflytande i verksamheten.
 • Försöker få eleverna att testa nya saker, delta i olika aktiviteter som planeras och genomförs.
 • Träna sig i konflikthantering.

 

 

Hur ser vi att vi når målet?

 • Genom att eleverna blir mer och mer delaktiga i samling och fritidsråd. Att de vågar göra sin röst hörd.
 • Genom att eleverna är mer delaktiga i aktiviteter och att de vågar pröva för dem nya saker.
 • Genom att få eleverna att klara av konflikthantering själva men med stöttning av oss pedagoger.
 • Genom våra publicerade lärloggar.

 

Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: