Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik Hi1b

Skapad 2020-10-06 09:22 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Historia
Arbete med källkritisk metod. Examineras som skriftligt prov v.43.

Innehåll

Här kommer du att få utveckla din källkritiska förmåga, samt förmåga att arbeta med och tolka källor.

Examineras som prov v.43

Examensmålen? Det är en del av att kunna kritiskt granska källor och att arbeta utifrån vetenskapliga metoder. Det är en del av SAs examensmål!

Föreläsningar, övningar mm hittar du på Teams! 

Finns det frågor så ställ dem!

Chefen

Uppgifter

 • Prov i Källkritik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
  His
 • Centralt innehåll
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
  His  -
 • Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder.
  His  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
  His  A
 • Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
  His  C
 • Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
  His  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: