Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MU8 Musicera och skapa GHJS

Skapad 2020-10-06 09:29 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Musik
Vi kommer att jobba utifrån förmågorna att musicera och skapa.

Innehåll

Musicera och skapa

När: HT 2020, v. 41-46

Arbetsområdets innehåll

När du arbetat klart med detta område skall du ha kunskaper om:

 • Att sjunga och/eller spela på olika instrument (musicera)
 • Att jobba aktivt för att skapa och komma framåt med en låt (skapa)

Studiematerial

 • G-suite 
  • Classroom 
  • Drive 
  • Dokument 
 • Soundtrap 
  • Eget skapande 
  • Instruktioner 
  • Ev loggbok eller beskrivning av sitt arbete 
  • soundtrap.com/edu --> logga in med google 
 • Instrument m.m. 
  • Instrument och mikrofoner för att musicera och/eller spela in 

Arbetssätt

 • Målet presenteras - att musicera och skapa 

 • Välj framförallt något av följande:  
  • Grupparbete 
   • Spela en låt tillsammans 
   • Utgå från ett instrument, men jobba gärna med fler och gärna även sång 

  • Eget arbete eller i par 
   • Jobba i Soundtrap med att skapa egen musik 
   • Programmera och/eller spela in 

 • Vi försöker att anpassa så att alla ska kunna jobba med något som de känner passar, samt att alla får visa upp sina kunskaper 

Bedömning

 • Under lektionerna visar du hur du musicerar tillsammans med andra 
 • Du visar också under lektionerna hur du jobbar för att komma framåt i en process kring skapande, genom att utvärdera, komma med förslag och diskutera 
 • Vid behov eller önskemål kan du få beskriva ditt arbete i någon form utav loggbok 
 • Vi jobbar mot ett mål, en slutprodukt (uppspel eller inlämning av låt), men vägen dit är viktigare än slutresultatet 

                                                               Lycka till!!!

                                                                    

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: