Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyftet matematik och språkutveckling

Skapad 2020-10-06 09:47 i Fyrens idrottsförskola Kristianstad
Struktur för planerad undervisning
Förskola
Vi fortsätter läslyftet med matematik och språkutveckling med inriktning begreppen mycket och lite.

Innehåll

PLANERAD UNDERVISNING

1. Barnens behov

Väcka lusten för matematik i barnens vardag.

2. Mål och syfte från läroplanen

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 

3. Konkretisera mål

Vi synliggör de matematiska begreppen i barnens vardag och i våra planerade aktiviteter. 

4. Förväntat lärande

Att barnen får förståelse för olika matematiska begrepp såsom former, antal, siffror, lägesbegrepp.

5. Metod

Jobbar i mindre grupper och enskilt.

Tydliggör begreppen mycket och lite med ex burkar med olika mängder och innehåll.

Lyssnar in barnens intresse och nyfikenhet.

Vi använder begreppen dagligen i våra samtal med barnen.

Skapa mycket och lite.

 

6. Dokumentation

Digitala verktyg, intervjuer, lärloggar, skapande material.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: