👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning

Skapad 2020-10-06 09:40 i Lingenässkolan A Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundsärskola 7 – 9 Verklighetsuppfattning
benämna någon kroppsdel samt delta i ramsräkning.

Innehåll

 

Undervisning 

I undervisningen kommer du att:

Ha undervisning 1-1 med material om kroppsdelar.

Träna på att känna igen något djur i vår närhet genom bilder i 1-1- undervisning.

Träna på att ramsräkna med bildstöd och andra kommunikationshjälpmedel..

Bedömning

Undervisningen ska lära dig att:

Delta i att känna till någon kroppsdel.

Delta i att känna igen något djur i vår närhet.

Delta i att ramsräkna med bildstöd.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
  VEU  7-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  7-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
  VEU   9
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i ramsräkning.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9