Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text om minoritetsspråk

Skapad 2020-10-06 09:40 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Under detta moment skriver du en utredande text där du utifrån minst två källtexter diskuterar minoritetsspråkens framtidsutsikter.

Uppgifter

  • Utredande text om minoritetsspråk

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.
    Sva  -

Matriser

Sva
Utredande text om minoritetsspråk

E
C
A
Innehåll och källhantering
Eleven kan skriva utredande texter med referenser till andra källor.
Eleven kan skriva utredande texter med referenser till andra källor.
Eleven kan skriva utredande texter som lyfter fram välgrundade slutsatser och har referenser till andra källor.
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och har en tydligt urskiljbar disposition.
Texten är sammanhängande och väldisponerad.
Texten är sammanhängande och väldisponerad.
Språk och kommunikation
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga kommunikationen.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga kommunikationen
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga kommunikationen
Mottagar- och situationsanpassning
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: