👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lösningar och blandningar

Skapad 2020-10-06 10:12 i Bjäre skola Båstad
Vi lär oss skillnaden mellan blandningar och lösningar, och hur man skiljer ämnen åt.
Grundskola 3 Kemi NO (år 1-3)
Lösningar och blandningar finns överallt. Med vad är skillnaden? Kan man skilja ämnen åt som har lösts eller blandats? Och i så fall, vilken nytta har man av att kunna göra det?

Innehåll

Konkretisering av målen

Du ska kunna

 • förklara skillnaden mellan blandning och lösning.
 • genomföra enkla undersökningar.
 • separera lösningar och blandningar med olika metoder.
 • förklara och använda de olika kemiska begreppen som tillhör arbetsområdet. T.ex. avdunstning, vattenlöslig, vattenfast, sil och filter.
 • dokumentera dina undersökningar i text och bild.
 • jämföra resultatet av din undersökning med någon annans resultat.

Undervisning

Du ska få

 • läsa texter, söka information och svara på frågor.
 • se på filmer om kemi, blandningar och lösningar.
 • gemensamma genomgångar och diskussioner kring frågor som rör kemi.
 • göra uppgifter som hör till arbetsområdet.
 • lära dig olika begrepp som har med arbetsområdet att göra, såsom; blandning, lösning, ämnen, galler, såll, sil, filter, avdunstning och vattenlöslig.
 • genomföra enkla undersökningar, där du kommer att träna dig på att planera din undersökning och använda utrustningen på ett säkert sätt.
 • dokumentera dina undersökningar i text och bild, enskilt och gemensamt, där vi tränar på att dokumentera med hjälp av olika ämnesspecifika begrepp.
 • delta i gemensamma genomgångar och diskussioner kring undersökningarna. Du kommer att få jämföra dina och andras resultat, samt ge förslag som kan förbättra undersökningen och lyssna på hur andra tänker.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att

 • du planerar och genomför undersökningar som redovisas och bedöms utifrån hur väl du genomför och dokumenterar din arbetsgång samt slutligen drar slutsatser kring ditt och andras resultat.
 • du deltar vid samtal och diskussioner, ställer egna frågor och framför dina åsikter, lyssnar till andras tankar.
 • du  använder dig av de begrepp som du har lärt dig, för att beskriva och förklara olika kemiska samband.
 • du genomför de uppgifter, undersökningar och bedömningsuppgifter som du får under arbetsområdet.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina förmågor i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Ke  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Ke  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Ke
Lösningar och blandningar, åk 3

Jag behöver träna mer
Jag kan
Jag kan med säkerhet
Seperation av ämnen
Förmågan att separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Du kan med hjälp av kamrat eller vuxen separera lösningar och blandningar med någon enkel metod.
Du kan separera lösningar och blandningar med någon enkel metod.
Du kan separera lösningar och blandningar med någon enkel metod. Du beskriver vad som händer med hjälp av korrekta begrepp.
Dokumentation & jämförelser
Förmågan att dokumentera enkla undersökningar och använda sin dokumentation i samtal för att jämföra sitt resultat med andras resultat.
Du kan med hjälp av vuxen eller kamrat göra enkla dokumentationer. Du behöver hjälp av en vuxen för att samtala om ditt resultat och jämföra med andras resultat.
Du kan dokumentera enkla undersökningar. Du kan använda din dokumentation för att i samtal kunna jämföra ditt resultat med andras resultat.
Du kan dokumentera enkla undersökningar där det tydligt går att följa vad du gör. Du kan använda din dokumentation för att i samtal kunna jämföra ditt resultat med andras resultat. Du kan berätta/beskriva dina tankar kring de olika resultaten.
Undersökningar
Förmågan att genomföra enkla undersökningar.
Du kan med hjälp av vuxen eller kamrat genomföra enkla undersökningar.
Du kan genomföra enkla undersökningar.
Du kan genomföra enkla undersökningar och har ibland egna förslag/frågor som utvecklar undersökningen.
Begrepp
Förmågan att använda ämnesspecifika begrepp. T.ex. avdunsta, vattenlöslig, sil, filtrering och galler.
Du kan med hjälp av en vuxen använda något begrepp som vi har tränat på.
Du använder några av de begrepp som vi inom ämnesområdet har tränat på, både i tal och skrift.
Du använder flertalet av de begrepp som vi inom ämnesområdet har tränat på. Du förklarar och beskriver på ett tydligt sätt, både i tal och skrift.