Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska systemet

Skapad 2020-10-06 10:49 i Påskbergsskolan Varberg
Grundskola 9 Fysik Kemi
Genom undervisningen ska du lära dig att: - använda kemins och fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen och samhället. Det här kommer du att få undervisning om: Atomer, joner, periodiska systemet, strålning och dess användning och påverkan på levande organismer, samt ämnenas användning i vardagen och samhället samt dess miljöpåverkan.

Innehåll

Det här ska du lära dig mer om:

Repetition

  • Hur är en atom uppbyggd?
  • Vad är skillnaden mellan en atom och en jon?
  • Vad är ett grundämne?
  • Vad är ett atomslag? 

Periodiska systemet

 

  • Vad är atomnummer?
  • Vad är elektronskal, valensskal och valenselektroner? Varför är valenselektroner viktiga?
  • Vad kan man utläsa ur periodiska systemet?
  • Hur kan atomer bindas till varandra och varför? (molekylbindning/kovalent bindning, jonbindning, metallbindning)
  • Vad är neutroner och isotoper?
  • Hur uppstår strålning från atomer och vilken konsekvenser kan strålningen ha för levande organismer?

Matriser

Fy Ke
Prov Periodiska systemet

Att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Ej tillräckliga kunskaper
E
Nivå 3
A
Begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Användning i vardagen och samhället.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.

Att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Ej tillräckliga kunskaper
E
Nivå 3
A
Begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materia och visar det genom att ge exempel och beskriva med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materia och visar det genom att förklara och visa på samband med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materia, och förklarar och visar på samband med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska modeller, partiklar & strålning
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: