Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA åk 7A

Skapad 2020-10-06 10:58 i Söraskolan Österåker
Grundskola 7 Svenska som andraspråk
Du kommer att skriva en text där du tränar på att argumentera för din sak samt att ge respons på en annan argumenterande text. Du kommer att läsa olika texter och utveckla din läsförståelse, utveckla din förmåga att läsa mellan raderna, utveckla din förmåga att dra slutsatser och analysera och diskutera innehållet i en text.

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

Du skriver en argumenterande text om valfritt ämne och ger respons på en kamrats text. Vi 

jobbar med textens struktur, stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar. 

Du kommer att läsa olika texter och börjar med en bok

Du kommer att jobba med frågor som kommer att testa din läsförståelseförmåga och 

du kommer att skriva sammanfattningar av det du läst samt muntligt berätta om handlingen. 

Du kommer att skriva läsloggar under tiden du läser boken. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: