Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och algebra åk 9 - Prio E laget 2020

Skapad 2020-10-06 11:12 i Torpskolan Lerum
Baserat på Prio matematik år 9, kap.1 Tal och algebra
Grundskola 9 Matematik
När du först lärde dig räkna räckte det med hela tal. För att kunna lösa fler och svårare problem har du även fått lära dig använda negativa tal, tal i bråkform och irrationella tal som π. Inom algebran räknar man inte bara med tal, utan även med symboler för tal, till exempel x. Algebra ligger bakom mycket av det du möter i din vardag, som t.ex. sökfunktioner på internet. I det här kapitlet får du lära dig mer om hur man räknar med tal i bråkform. Du får även fördjupa dina kunskaper i algebra genom att till exempel förenkla uttryck och lösa ekvationer.

Innehåll

Mål

Förekommande begrepp som du ska lära dig.

 • bråk
 • täljare
 • nämnare
 • blandad form
 • förlänga/förkorta
 • enklaste form
 • minsta gemensamma nämnare, MGN
 • algebra
 • numeriska uttryck / algebraiska uttryck
 • förenkla
 • faktorisera
 • ekvation
 • obekant
 • prövning

De metoder vi ska använda är:

 • Förlänga och förkorta bråk
 • Bråkräkning med de fyra räknesätten
 • Förenkla uttryck och beräkna värde av uttryck
 • Multiplicera uttryck med parenteser
 • Faktorisera uttryck
 • Lösa ekvationer

Arbetssätt

 • Genomgångar, diskussioner och reflektioner, aktiviteter i grupp och individuellt.
 • Enskilt och parvis arbete i matteboken Prio, kap.1
 • Begreppstest och Kapiteltest
 • Skriftligt prov

Bedömning

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
 • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
 • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

Planering: Tal och Algebra

PRIO åk 9

 

Vecka

Avsnitt

Sidor i boken

35

1.1   Bråk

1.2   Addition och subtraktion av bråk

s. 9-14

37

1.3   Multiplikation av bråk

1.4   Division av bråk

s. 15-22

39

Historia och samhälle

1.5   Algebraiska uttryck

1.6   Multiplicera uttryck i parentes

s. 23-31

40

1.7   Faktorisera uttryck

1.8   Ekvationer

s. 32-38

41

1.9   Problemlösning med ekvationer

Extra problemlösningsuppgifter

s. 39-41

s. 42-43

42

Begreppstest och Kapiteltest

Repetition och fördjupning Kap 1

s. 44-45

s.46-51

43

Repetition och fördjupning Kap 1

Prov vid två tillfällen

s.46-51

 

Alla avsnitt har uppgifter indelade efter svårighetsgrad.

Gröna uppgifter, blåa uppgifter samt röda uppgifter (stigande svårighetsgrad)

Det är inte tänkt att du ska räkna samtliga uppgifter, du kan t.ex. räkna gröna och blå eller blåa och röda.

Läxan är att följa planeringen, det du inte hinner med under våra lektioner, räknar du på arbetspass eller hemma.

Matriser

Ma
Matematik 7-9

Ej visat
E
C
A
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med mycket gott resultat.
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang, och
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: