👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Informationssökning och källkritik

Skapad 2020-10-06 11:56 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Informationssökning och källkritik
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Att vara källkritisk och på ett effektivt sätt söka och sammanställa information är innehållet i kursen och något du kommer att behöva för dina studier i alla skolans ämnen. Vad är egentligen sant och vilka källor kan man lita på?

Innehåll

I Lgr 11 står att: “undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagslivet och studier och kunskap om hur man söker och värderar information från olika källor”

Syfte:

  •    Att kunna bestämma källors grad av tillförlitlighet
  •    Att veta vilka faktorer som påverkar en källas tillförlitlighet
  •    Att på effektivt sätt kunna söka information på Internet
  •    Att kunna sammanställa en text

MÅL:     

    Att kunna söka, välja ut och sammanställa information samt kritiskt granska den. 

Innehåll:   

  • Genomgångar
  • Begrepp
  • Filmer
  • Övningar

Examinationsuppgift:

Att sammanställa texter samt kunna föra ett resonemang om texternas trovärdighet på ett källkritiskt sätt Du visar dina kunskaper på skriftligt prov v 46

Tidsplan:

v 39    HC Anderssen och "Den fula ankungen", saklig text eller osaklig text. 

v 40    Tolka sagans budskap, lämna in i classroom

v 41.  Arbeta med att plagiera textutdrag om egen vald författare. Lämna in i classroom för feedback. Sedan i Unikum.

          se filmerna” Är det sant” och “Hantera information”

          vad är en källa, hur söker man information?       

v 42  Se filmen: “Storken”, fortsätt arbeta med sammanställningen av författare   

v 43. Lämna in sammanställningen om författare. Se filmen "Tvättbjörnen" och filmen "så gjordes den"

v. 45 Arbeta i grupp, mer om källor

v. 46 Vi summerar innehållet, prov.

Lektionsplanering med övningar och länkar finns i classroom.

 

Matriser

SvA
Att sammanfatta information och att vara källkritisk

Inte godtagbar kunskap
E
C
A
Skriva - textkvalité
Eleven har inte gjort uppgiften alt. inte visat tillräckliga kunskaper gällande språklig variation, textbindning, texttyp, normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Hantera information
Eleven har inte gjort uppgiften alt. inte visat tillräckliga kunskaper gällande att söka, välja ut och sammanställa information och/ eller har inte kunnat visa på tillräcklig kunskap gällande källkritik.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Skriva sammanställningar
Eleven har inte gjort någon sammanställning som innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Bearbeta texter
Eleven har inte tagit hjälp av feedback, ej heller bearbetat sin text
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.