👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk. 4 ht20

Skapad 2020-10-06 13:29 i Björkö skola Öckerö
Grundskola 4 Matematik
Under höstterminen i årskurs 4 handlar det till största delen om de fyra räknesätten, om att kunna lösa problem och att tänka logiskt. Vi ska träna på olika sätt att tänka (huvudräkning) samt olika sätt att ställa upp talen på (aritmetik) när vi subtraherar och adderar. Vi kommer jobba med sådant som finns i vår omvärld för att verklighetsanknyta matematiken och göra den intressant och spännande! Utöver detta kommer vi även jobba med mattespel/-lekar, utomhusmatte och olika mattekluringar. Vi kommer även använda oss av våra iPads på olika sätt, både som ren färdighetsträning i huvudräkning, men även i olika mattespel, t.ex. Bingel.

Innehåll

Planering för höstterminen 2020:

Matematikplanering årskurs 4 – Höstterminen 2020

 

Vecka

Kapitel

Veckans mål

Borggården

Grön kurs

Tornet

Röd kurs

Utmaningen/

Diagnos

Vecka 35-36

Kapitel 1

Tusental, hundratal, tiotal, ental

Tallinjen

Tal 1-44

Tal 113-121

s. 32-33

Vecka 37

Kapitel 1

Tallinjer

Vilket tal kommer före/efter?

Talmönster

Tal 45-70

Tal 122-144

Läxa fre 11/9

Sammanf.s.31

inför

Diagnos 1

Vecka 38

Kapitel 2

Samband addition och subtraktion

Likhetstecknet

Tal 1-25

Tal 131-142

Sid. 66-68

Vecka 39

Kapitel 2

Additionsupp-

ställning med minnessiffra

Tal 26-42

Tal 143-156

 

Vecka 40

Kapitel 2

Subtraktion med växling

Tal 43-62

Tal 157-173

 

Vecka 41

Kapitel 2

Tal som ligger nära

Addition eller subtraktion?

Tal 63-80

Tal 174-177

 

Läxa fre 9/10

Sammanf. s.65

Diagnos 2

Vecka 42

 

Repetitionsvecka kapitel 1 och 2

Problemlösning i addition och subtraktion (Tal 81-94)

Vecka 43

Kapitel 3

Sträckor

Meter/centimeter

Tal 5-24

Tal 123-134

Sid. 98-99

Vecka 44

Höstlov

Vecka 45

Kapitel 3

Decimeter

Millimeter

Tal 25-70

Tal 135-145

 

Vecka 46

Kapitel 3

Geometriska objekt

Omkrets

Tal 71-94

Tal 146-152

Läxa fre13/10

Sammanf. s.97

Diagnos 3

Vecka 47

Kapitel 4

Samband addition och multiplikation

Tal 1-23

Tal 148-162

Sid. 132-133

Vecka 48

Kapitel 4

Samband multiplikation och division

Tal 24-47

Tal 163-177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka

Kapitel

Veckans mål

Borggården

Grön kurs

Tornet

Röd kurs

Utmaningen/

Diagnos

Vecka 49

Kapitel 4

Multiplicera med 10 och 100

Multiplicera med 10-tal

Tal 48-86

Tal 178-185

 

 

 

 

Vecka 50

Kapitel 4

Kort division

Tal 87-99

 

Läxa fre 11/12

Sammanf. s.131

Diagnos 4

Vecka 51

 

Repetitionsvecka kapitel 3 och 4

Vecka 2

Kapitel 5

Läsa tabeller

Göra stapeldiagram

Tal 1-6

Tal 14-16

Sid. 153

Vecka 3

Kapitel 5

Liggande diagram

Rita diagram

Tal 7-9

Tal 17

Läxa fre 22/1

Sammanf. s.152

Diagnos 5

 

 

Konkretiserade mål & bedömning

 • Förstå hur addition och subtraktion hör ihop
 • Veta hur likhetstecknet används
 • känna igen tecknet för "ungefär lika med"
 • kunna räkna på ett "ungefär" och kunna göra en rimlighetsbedömning
 • Kunna addera och subtrahera inom talområdet 0 -10 000
 • Kunna använda några olika strategier vid huvudräkning med addition och subtraktion.
 • Kunna använda standardalgoritm (uppställning) vid addition och subtraktion, både med och utan växling.
 • Kunna välja lämpligt räknesätt och en användbar strategi vid olika problemställningar.
 • kunna samtal om, argumentera och redogöra för dina beräkningar och slutsatser


Bedömningen sker kontinuerligt under gemensamma samtal, vid skriftliga redovisningar, vid diagnoser/prov, vid problemlösning samt i det praktiska arbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6