Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BLANDA

Skapad 2020-10-06 13:37 i Vallsta förskola Bollnäs
Förskola
Vallsta förskola deltar i 2020 års läslyft som handlar om natur, teknik och språkutveckling. Vi ska fokusera på ett verb som knyter an till naturvetenskap och vi har valt verbet blanda. Hur kan vi se ett lärande hos våra 1-2 åringar med de experiment och övningar som vi valt att barnen ska få vara med om.

Innehåll

Nuläge

 I år kommer alla, såväl barnskötare som förskollärare på Vallsta förskola, att delta i kommunens satsning på språkutveckling för förskolebarn; läslyftet. Någon eller ett par stycken pedagoger per avdelning kommer att vara ”språkrör” och delta vid träffar med personal från andra förskolor i kommunen. Vid första träffen var vi tre pedagoger från olika förskolor, som kom överens om att välja samma vetenskapliga verb och se hur vi arbetar runt detta med våra respektive barngrupper. Eftersom barnen är i tre olika åldersgrupper är det intressant att se hur pedagogerna för respektive barngrupp valt att jobba och att se barnens lärande utifrån detta.

 

Mål

Barnen ska få kännedom om att ordet Blanda kan ha olika betydelser beroende på sammanhang.

Barnen ska få utforska Blanda med hjälp av sina sinnen.

Barnen ska få prova på enkla naturvetenskapliga och tekniska experiment där vi Blandar.

 

Ur Läroplanen för förskolan:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla  förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

 

Syfte

Tidigare har vi utgått från substantiv då vi valt projekt, att välja ett verb istället gör att vi får ett helt annat fokus, vilket känns både roligt och utvecklande.

 

Genomförande

Vi delar upp barnen i mindre grupper som får undersöka och experimentera.

Alla barn som vill deltar i aktiviteter anpassade till utvecklingsnivån för varje enskilt barn.

Vi planerar att fokusera på verbet Blanda till slutet av november.

 

Dokumentation under lärprocessen 

Se ansvar.

 

Ansvar

Lönnens pedagoger hjälps åt med kontinuerliga planeringar och utvärderingar då vi har avdelningskonferenser och på personalens egna planeringar. Vi dokumenterar och följer upp läroplanens mål varje vecka i Unikum

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: