Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2020-10-06 14:21 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
I detta arbetsområde ska vi titta närmare på lagar och regler för det svenska samhället, varför de finns, vad händer om man bryter mot dem men också varför folk begår brott.

Innehåll

Vad ska jag kunna?

Du ska veta varför saker är olagligt och hur lagstiftningen är olika beroende på vilket land man lever i

Ex: Hur normer påverkar lagar med tiden och hur det skiljer sig mellan länder...

 

Du ska kunna de svenska grundlagarna och vad de innebär.

Ex: Regeringsformen innebär att…

 

Du ska veta varför ett samhälle behöver lagar och regler och vad straff fyller för syfte.

Ex: För att det ska bli ordning osv… länder har straff för att...

 

Du ska förstå hur domstolarna fungerar i ett demokratiskt land.

Ex: I ett rättssäkert land har man rätt till...

 

Du ska veta vad som händer från att ett brott sker till att en person döms och vilka som är inblandade i en rättegång.

Ex: Ett brott blir känt… väcka åtal...

 

Du ska ha koll på olika straff och olika typer av brott.

Ex: Mened, häleri, villkorlig dom, böter...

 

Du ska kunna resonera kring varför folk begår brott och hur samhället kan arbeta för att förhindra brott.

Ex: Uppväxten påverkar eftersom… samhället kan göra detta….

 

Du ska kunna ta ställnings i vissa frågor kopplat till brottslighet och motivera varför du tycker som du gör.

Ex: Jag anser att vi ska ha hårdare straff för att...

 

 

 

Matriser

Sh
Lag och rätt

Inte godkänt
E
C
A
Du har [...] kunskaper om lag och rätt
grundläggande
goda
mycket goda
Du kan föra [...] resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra...
enkla
relativt väl utvecklade
välutvecklade och nyanserande
... och beskriver då [...] samband mellan olika faktorer som har betydelse för dina möjligheter att påverka din egen och andras livssituation
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: