Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skugga

Skapad 2020-10-06 14:50 i Nyhemsgårdens förskola Bollnäs
Förskola
Detta läsår är vi några pedagoger som går läslyftet med inriktning teknik. Detta innebär att vi både läser och genomför aktiviteter med barnen på förskolan.

Innehåll

Nuläge

Vi inledde läslyftet med en text om hur verb används på förskolan i naturkunskaps sammanhang och utefter det ska vi arbeta med barnen och verb. Vi är två pedagoger på samma avdelning som går läslyftet, vi har valt att arbeta med två olika verb. 

Mål

Verben jag vill utforska med barnen är skugga, lysa och spegla.

Vad är skugga?

När och hur uppstår skugga?

Syfte

Vi har sett att barnen börjar upptäcka sin skugga utomhus när solen är uppe. Därför vore det roligt att fördjupa sig i det och ge dem djupare förståelse kring detta.

Genomförande

På förskolan har vi en overhead, projektor, ficklampor och ljusbord. Tanken är att barnen ska få syn på sin egen skugga, projicera babblarnas skugga och lysa med ficklamporna. Alla barnen på avdelningen deltar i den mån de kan och beroende på dagsformen så kanske vi delar upp i mindre grupper. 

Nästa läslyftsträff blir i november så vi arbetar med detta tills dess och ser vad som händer efter det.

Dokumentation under lärprocessen

Jag kommer dokumentera med ipaden, ta kort och skriva ner barnens eventuella kommentarer. Dokumentation sker främst när jag ser en utveckling hos barnen. Dokumentationen sker i UNIKUM.

Ansvar

Det är jag som har ansvaret för att planeringen genomförs.

Uppföljning

Uppföljning och utvärdering sker på nästa läslyftsträff, då får vi en ny text att läsa och med det en ny uppgift. Antingen går det att arbeta vidare på detta eller så kommer vi in på ett nytt spår.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18
  • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: