👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 4

Skapad 2020-10-06 15:24 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 2 Musik
Hur lät The Beatles egentligen? Vilken betydelse har de haft för hur dagens musik låter? Vilka redskap behövs för att göra egen musik och vilken betydelse har musiken i filmer? Det är något av det vi ska jobba med kommande läsår.

Innehåll

Det här ska du utveckla (förmågor)

Utveckla förmågan att sjunga, spela och skapa musik tillsammans. Få insikt om hur musik kan förändras och påverka oss genom tiderna. 

Det här ska du arbeta med (centralt innehåll)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Mu 4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer. 
 • Mu 4-6
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner. 
 • Mu 4-6
  Musicerande och musikskapande Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar. 
 • Mu 4-6
  Musicerande och musikskapande Musikframföranden. 
 • Mu 4-6
  Musikens verktyg Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar. 
 • Mu 4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang. 
 • Mu 4-6
  Musikens verktyg Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar. 
 • Mu 4-6
  Musikens verktyg Digitala verktyg för ljud- och musikskapande. 
 • Mu 4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik. 
 • Mu 4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela. 
 • Mu 4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument. 
 • Mu 4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
 •  

 

Det här ska du kunna (kunskapskrav)

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musikexempel.

 

Så här kommer vi att arbeta/Arbetssätt/Arbetsformer

- Du ska sjunga/lyssna på  sånger från olika genrer och lite olika språk. 

- Lyssna till och resonera om musik av några kompositörer/artister.

- Jobba med musikbegreppen rytm, puls, tempo med flera

- Du kommer att få spela på ackordinstrument, melodispel och några rytminstrument.  

- Får kännedom om några instrumentgrupper, hur de låter och ser ut. 

Bedömning (när och hur)

Hur aktivt du deltar under lektionstid och förstår och använder de kunskaper du har fått. Du kommer att få uppgifter/avstämningar  där du får visa vad du har lärt dig. 

 

Utvärdering

Du kommer att få möjlighet att få berätta hur går och har varit.