Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sociologi: Gruppnivå

Skapad 2020-10-06 16:38 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Sociologi
Vad händer när människor inte passar in i gruppen? Eller kanske rättare - vad händer med människor i grupper som missgynnas av samhället, som inte har samma förutsättningar som andra att själva påverka och styra sina liv?

Innehåll

Vi inleder med en kort återkoppling: Vad menar vi med begreppet socialisation?

Begreppet socialisation handlar om hur människan formas i relation till andra människor. Andra människor blir avgörande för de processer som sedan påverkar processer inom människan (det vi kallar psykologi). Kommande arbetsområde kommer att uppehålla sig någonstans mellan psykologin och sociologin och detta område kallas inom vetenskapen för socialpsykologi.

 

Tidsplan:

 

41 TEMA1: Socialisation på individnivå Uppföljning av observationerna - bearbeta reflektionsfrågorna i uppgiften och redovisa i mindre grupper Tema 2: Socialisation på gruppnivå Diskutera examination FÖL: Socialisation på gruppnivå Utifrån begrepp som aktör/struktur, in-/utgrupp, stämpling, stigmatisering
42 Tema 2: Socialisation på gruppnivå Arbete kring stigmatisering, utanförskap och marginalisering, filmen "Tjuvheder" Tema 2: Socialisation på gruppnivå Fortsätt se filmen
43 Tema 2: Socialisation på gruppnivå Arbete med filmanalys Populärvetenskapliga dagarna
44 Höstlov Höstlov
45 Tema 2: Socialisation på gruppnivå Analyser av artiklar Tema 2: Socialisation på gruppnivå Analyser av artiklar
46 Tema 2: Socialisation på gruppnivå Förberedelse inför examination Tema 2: Socialisation på gruppnivå Examination
Examination

Filmanalys samt textanalys, antingen som inlämningsuppgift eller i seminarieform.

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift: Socialisation på gruppnivå

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala processer och socialisation.
  Soi  -
 • Sociala normer och kategoriseringar av människor.
  Soi  -
 • Innebörden av integritet, social kontroll, segregering och marginalisering.
  Soi  -
 • Aktuella sociala frågor.
  Soi  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
  Soi  A
 • Eleven beskriver utförligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven utförligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
  Soi  C
 • Eleven beskriver översiktligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
  Soi  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
  Soi  A
 • Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
  Soi  C
 • Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
  Soi  E

Matriser

Soi
Socialisation på gruppnivå

E
C
A
Beskriva och redogöra
Eleven beskriver översiktligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor.
Eleven beskriver utförligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor.
Beskriva och redogöra
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.
Beskriva och redogöra
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
Diskutera och reflektera
Dessutom gör eleven enkla reflektioner över [...] och sociala processer.
Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över [...] och sociala processer.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över [...] och sociala processer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: