Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 6 Europa, naturlandskap och resurser(HT20)

Skapad 2020-10-06 19:31 i Norrsätraskolan Sandviken
Grundskola 4 – 6 Geografi
I detta området arbetar vi med jordens uppbyggnad, natur-kulturlandskap, naturresurser, vatten och vart i världen människor bor samt Europas länder, huvudstäder, stora bergskedjor och floder.

Innehåll

Ni kommer få ta del av presentationer, filmer, arbeta med instuderingsuppgifter och övningar på internet. 

Vi kommer att ha ett läxförhör på Europa och ett prov på jordens uppbyggnad, natur/kulturlandskap, vart i världen det är tätbefolkat, glest befolkat samt hur tillgången till vatten påverkar människors liv och hur vi kan leva hållbart. 

 

Ni kommer få göra en uppgift (ett case) där ni ska använda era kunskaper om natur/kulturlandskap, naturresurser och råvaror för att skapa ett "låtsas"-land där ni motiverar placeringar av olika objekt. 

Ni kommer ha tillgång till uppgifter, presentationer, matriser digitalt.

 

1. Läxförhör 22/10 (v. 43) Europas namngeografi. Träna på Seterra

2. Prov 12/11 (ni kommer få ett plugga på-häfte senare)

3. Uppgift (case) Görs efter provet. 

 

 

Läxförhör:

Ni behöver träna på följande kartövningar. Dessa är anpassade efter läxförhöret och vissa berg, floder och huvudstäder är bortvalda. Datum för läxförhör kommer senare.

 

Europas länder:

https://online.seterra.com/sv/vgp/3007

 

Europas huvudstäder

https://online.seterra.com/sv/vgp/3225?c=KDS2A

 

Europas största floder

https://online.seterra.com/sv/vgp/3135?c=MWYGV

 

Europas största bergskedjor

https://online.seterra.com/sv/vgp/3215?c=DHFCD

 

 

Europas största länder

 1. Ryssland (Östeuropa)
 2. Ukraina (Östeuropa)
 3. Frankrike (Västeuropa)
 4. Spanien (Västeuropa)
 5. Sverige (Skandinavien/Norden)

 

Europas minsta länder:

 

 1. Vatikanstaten (Västeuropa)
 2. Monaco (Västeuropa)
 3. San Marino (Västeuropa)

Uppgifter

 • Uppgifter geografi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Geografi - Europa, jorden, kultur- och naturlandskap (åk 6)

Geografi - Europa, jorden, kultur- och naturlandskap (åk 6)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skillnader
Prov-fråga
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
skriver kort vad kulturlandskap och naturlandskap är.
skriver vad kulturlandskap och naturlandskap är och förklarar varför natur- och kulturlandskap är olika på olika platser utifrån minst 2 begrepp: klimat, klimatzoner tätbefolkat, glesbefolkat.
skriver vad kulturlandskap och naturlandskap är och förklarar varför natur- och kulturlandskap är olika på olika platser utifrån alla begrepp: klimat, klimatzoner tätbefolkat, glesbefolkat.
Skillnader
Prov-fråga
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
ger exempel vart i Sverige det finns 1 naturlandskap och 1 kulturlandskap.
ger exempel vart i Sverige det finns 2 olika naturlandskap och 2 olika kulturlandskap.
ger exempel vart i Sverige, Europa och världen det finns flera olika naturlandskap och flera olika kulturlandskap.
Jämför
Prov-fråga
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
skriver vad tätbefolkad eller glest befolkat är och ger 2 anledningar till att Ruhr-området eller Norrland är tätbefolkat eller glest befolkat utifrån 2 begrepp ur listan.
skriver vad tätbefolkad och glest befolkat är och ger 2 anledningar till att Ruhr-området och Norrland är tätbefolkat eller glest befolkat utifrån 4 begrepp ur listan.
skriver vad tätbefolkad och glest befolkat är och ger 3 anledningar till att Ruhr-området och Norrland är tätbefolkat eller glest befolkat utifrån 8 begrepp ur listan.
Använder begrepp
Prov-fråga
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Begrepp: klimat, väder, avstånd, urbanisering, vatten, kust, hav, flod, naturresurser, odlingsmark/jordbruk, industrier, råvara, produkt.
Begrepp: klimat, väder, avstånd, urbanisering, vatten, kust, hav, flod, naturresurser, odlingsmark/jordbruk, industrier, råvara, produkt.
Begrepp: klimat, väder, avstånd, urbanisering, vatten, kust, hav, flod, naturresurser, odlingsmark/jordbruk, industrier, råvara, produkt.
Förklarar
Prov-fråga
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
skriver kort hur vulkanutbrott eller jordbävning uppstår samt 1 konsekvens det kan få för människor som bor i närheten.
skriver hur vulkanutbrott och jordbävning uppstår , samt 2 konsekvenser det kan få för människor som bor i närheten samt 1 anledning varför de väljer att bo där.
skriver hur vulkanutbrott och jordbävning uppstår, några konsekvenser det kan få för människor som bor i närheten samt flera anledningar varför de väljer att bo där.
Placerar
Case (uppgift 6)
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
placerar 1 huvudstad, 1 industri och 1 energikälla på kartan och ger korta motiveringar till placeringarna.
placerar 1 huvudstad, 1 industri, 1 råvara, 1 energikälla och vägar/räls/flygplatser på kartan och ger korta motiveringar till placeringarna.
placerar 1 huvudstad, 1 industri, 1 råvara, 1 energikälla och vägar/räls/flygplatser på kartan och ger flera motiveringar till placeringarna
Motiverar
Case (uppgift 6)
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
skriver 1 förklaring till vart människor väljer att bo på min karta.
skriver 3 förklaringar till vart människor väljer att bo på min karta.
skriver många förklaringar till vart människor väljer att bo på min karta.
Ny aspekt
 • Ge  A 6
skriver några förklaringar till vart på kartan det är tätbefolkat och glest befolkat utifrån hur du har placerat objekt på kartan.

Ge
Geografi - Europas namngeografi (åk 6)

Namngeografi och storleksordning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sätter ut
läxförhör
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
sätter ut 70 % av Europas länder rätt på en karta, skriver ut 8 huvudstäder, 3 floder och 3 bergskedjor.
sätter ut 80 % av Europas länder rätt på en karta, skriver namnet på 10 huvudstäder, 4 floder och 4 bergskedjor.
sätter ut 90 % av Europas länder rätt på en karta, skriver namnet på 12 huvudstäder, 5 floder och 5 bergskedjor.
Storleksordningar
läxförhör
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
nämner vilket Europas största och minsta land är till yta.
nämner vilka Europas 3 största och 3 minsta länder är till yta.
nämner vilka Europas 3 största och 3 minsta länder är till yta samt vilken region de tillhör.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: