Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2020-10-06 20:41 i Jernvallsskolan Sandviken
Argumenterande text
Grundskola 6 Svenska
En argumentation är antingen för något eller emot något och innehåller en tes och argument. En argumentation kan antingen vara skriftlig eller muntlig...

Innehåll

Argumenterande text


Under veckorna 48-49 arbetar vi med argumenterande texter i ämnet svenska.

Du kommer att få skriva en insändare där du tar ställning antingen för eller emot. Din insändare måste följa strukturen för en argumenterande text och kan t.ex. handla om:

- Betyg i åk 4
- Läxfri skola
- Endast vegetarisk lunch i skolan 
- Rovdjursjakt
- Djur i bur
- Djurförsök
- Klimatfrågan
- Skoluniform
- Dödsstraff
- Lika lön oavsett kön 
- Politik
- Aktuella samhällsfrågor
- Valfritt

Att skriva en insändare/ argumenterande text

Syfte
En argumenterande text försöker övertyga läsaren att instämma i författarens påstående eller åsikt.
Det allra viktigaste i en välskriven argumenterande text är de påståenden eller argument som används för att stödja författarens åsikt.

Struktur

1) Rubrik: 
Insändaren ska ha en kort, gärna fyndig rubrik som lockar till läsning.
Den ska även tala om vad insändaren kommer att handla om.
 
2) Åsikt: 
Börja insändaren med att föra fram din åsikt och beskriv problemet så tydligt du kan.
Du ska även ge en bakgrund om ämnet och varför det du skriver om är ett problem.

3) Argument för åsikten: 
Du måste ha bra och genomtänkta argument för din åsikt. Två till tre stycken räcker.
 
4) Motargument: 
Du kan även lägga fram ett motargument i din insändare.
 
5) Upprepning av åsikten: 
I slutet av insändaren sammanfattar du insändarens budskap genom att upprepa din åsikt.
Här kan du också lägga till hur du tycker att problemet ska lösas och vem som ska lösa det.

6) Signatur: 
Till sist skriver du under med ditt namn eller en signatur.
En signatur kan till exempel vara ett påhittat namn ("trött tonåring").

Uppgifter

  • Min argumenterande text

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
    Sv  4-6
  • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
    Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: