👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 20 Biologi: Ekologi, år 8. Lgr 11

Skapad 2020-10-06 20:51 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Du kommer att lära dig om begreppen; ekologi, individ, population, samhälle, ekosystem, fotosyntes, förbränning, näringskedja, näringsväv och kretslopp
Grundskola 7 – 9 Biologi
Du kommer att lära dig om begreppen; ekologi, individ, population, samhälle, art, ekosystem, (habitat) fotosyntes, förbränning, producenter, konsumenter, nedbrytare, näringskedja, näringsväv, näringspyramid, ekologisk nisch, biomassa, kretslopp och biologisk mångfald.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Gemensamma genomgångar, eget arbete och diskussioner.

Biologiboken (puls) s 100-119, studi.se, Clio

Visa vad du lärt dig

Läxförhör, diskussionsfrågor i grupp samt slutuppgift

Detta ska du kunna

1. Vad innebär ekologi?

2. Vad är ett ekosystem? Ge två olika exempel

3. I vilka två delar delas ett ekosystem in i?

4. Vad är kännetecknen för ett kretslopp? (faktorer)

5. Förklara fotosyntesen och förbränningen

6. Förklara kolets och närsalternas kretslopp

7. Vad är det för skillnad mellan individ, art, population, samhälle?

8. Förklara konkurrens och balans i ett ekosystem.(se diagram s 103)

a) nämn några faktorer som individerna inom arten konkurrerar om

b)  Nämn några faktorer som individerna i olika  arter konkurrerar om

9.Vad är en näringskedja? Ge exempel

10. Vad är en näringsväv? Ge exempel

11. Vad visar en näringspyramid? 

Tidsram

Start vecka 34 och slutuppgift  fredag vecka 38

Diskussionsuppgifter 

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi: Ekologi, år 8. Lgr 11

E
C
A
Biologiska sammanhang, begrepp och modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Ekosystem, flöden och kretslopp
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.