👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Urholkning

Skapad 2020-10-06 20:58 i Olseröds skola Kungälv
Eleven väljer själv slöjdföremål, där det centrala är hanteringen av skärande verktyg.
Grundskola 5 – 6 Slöjd
Gröpa ur ett rätblock med skölp/håljärn och träklubba. Forma det till ett slöjdföremål som t.ex. skål, båt eller slev.

Innehåll

Urholkning åk 5

 

Det här ska vi göra:

 

Bilder på nätet, elevarbeten och antika föremål blir inspirationskälla till egna idéer och skapande.

En mall skapas utifrån din egen skiss med hjälp av passare, pappersvikning eller olika föremål som passar just din form.

Med hänsyn till skydds- och hanteringsinstruktionerna gröper du med hjälp av olika håljärn/skölpar och träklubba ur insidan av ditt rätblock.

I en arbetsgrupp kommer du hitta på olika lösningsförslag på problem som kan uppträda vid urholkning. Uppgiften skall hjälpa dig att lösa svårigheter i ditt arbete även på framtida projekt mer självständigt.

Vi går igenom olika möjligheter hur utsidan kan planeras och bearbetas.  

Forma utsidan med verktyg och maskiner. Lär dig möjligheter att spara tid och kraft. 

 

Öka kvalitén på ditt arbete genom att välja en eller fler ytbehandlingsmetoder som dessutom lämpar sig till användningsområdet. 

Arbetsprocessens olika delar lyfts och övas upp under arbetets gång, idéutveckling, övervägande-, framställning och värdering. 

 

 

Det här kommer du att öva

 

Utveckla en idé med hjälp av två- och tredimensionella skisser.

Att använda olika hjälpmedel som passare, pappersvikning, och mallar för att få sin skiss i riktig storlek.

Nya begrepp

Utseende och egenskaper av olika träslag.

Lösa problem på egen hand.

Att följa skydds- och hanteringsinstruktioner

Att undvika olyckor med skärande verktyg

Att utveckla sitt arbete under arbetsprocessen

Att hantera olika verktyg och maskiner

Att planera och välja ytbehandlingsmetoder som passar användningsområdet och ökar kvalitén på slöjdarbetet

 

Se tillbaka och beskriva hur din arbetsinsats påverkade slöjdföremålets kvalitet.

 

 

Så här redovisar du:

 

Skiss och mall

Samtal under arbetets gång. Visa hur du tänker och använd slöjdens begrepp

Praktiskt arbete under lektionerna

Ditt färdiga slöjdarbete

Utvärdering, skriftligt/film och i samtal

 

Det här kommer jag att bedöma:

 

Hur utvecklat och genomarbetat ditt slöjdföremål blev.

Hur säkert och ändamålsenligt du använde verktyg, redskap och maskiner

Hur du valt och motiverat tillvägagångssätt med tanke på uppgiftens syfte, kvalitet och miljö.

 

Hur du utvecklat idéer i skiss och i ditt arbete.

 

Hur du bidragit till att driva ditt arbete framåt med problemlösning och omprövning.

Hur du använder slöjdens begrepp i samtal och redovisningar.

Hur du bedömt din arbetsinsats och hur den påverkat kvaliteten.

 

Hur du arbetat med personligt uttryck genom materialval, form och val av ytbehandling