👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstidsboken

Skapad 2020-10-06 22:10 i Montessoriförskolan Vaxholm Fristående förskolor
Förskola
Det här att årets dagar går och aldrig kommer igen, men årstiderna återkommer regelbundet är förunderligt för barnen. Att sätta ord på dagarna, månaderna och årstiderna är något vi gör hela tiden. Vi pratar om ”i år” och ”nästa år”, ”till hösten” och ”i maj”. Med detta projekt kommer vi göra det lite mer konkret, visuellt och greppbart för barnen.

Innehåll

 

Syfte:

Syftet är att du ska få möjlighet att förstå vilken dag det är, namnet på veckodagarna, månader och årstider. Vad sker i naturen  under de olika årstider och vad händer/ gör djuren under de olika årstiderna.

 

Metod-arbetsätt:

Vi ska arbeta med årstidsboken för att bekanta oss med om:

- Vilka årstider har vi under ett år

- Vad heter månaderna och hur många är dem

- Veckodagarnas namn och ordning

-Vi ska träffa oss en gång i veckan och vi ska  prata om månaderna och vilken årstid det är

- Vi ska göra egen årstidsbok 

- Vi ska jobba med ett kreativt skapande kring årstiderna och använda oss av olika sätt och metoder.

 

Mål

Målet är att du ska kunna :

Berätta hur många årstider har vi, vad de heter och berätta några kännetecken.

Att kunna veckodagarnas namn i rätt ordning och skiljer vardag från helg

Att kunna månadernas namn i rätt ordning och hur många har vi i ett år

Att kunna berätta vilken datum, månad och årstid du är född 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18