👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

أشهر مواقع زيادة الألف في العربية

Skapad 2020-10-07 04:17 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola Modersmål
قد تُزاد الألف في العربية من دون النطق بها وتسمى بالألف الفارقة

Innehåll

سنتعلم اليوم قاعدة من قواعد الإملاء في العربية ألا وهي زيادة الألف في الكتابة دون النطق بها. هيا بنا نتعلم ذلك :)  

Uppgifter

 • أشهر مواقع زيادة الألف في العربية

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Egen språkproduktion i skrift med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.
  Moe  -
 • Ord- och begreppsförråd.
  Moe  -
 • Språkriktighet, stil och struktur i samband med talade och skrivna texter.
  Moe  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven läser relativt obehindrat texter av olika karaktär på modersmålet och redogör utförligt och nyanserat för innehållet i texten samt formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.
  Moe  A
 • Eleven läser relativt obehindrat texter av olika karaktär på modersmålet och redogör utförligt för innehållet i texten samt formulerar välgrundade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.
  Moe  C
 • Eleven läser relativt obehindrat texter av vardaglig karaktär på modersmålet och redogör översiktligt för innehållet i texten och några tankar som läsningen har väckt.
  Moe  E