👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarprat

Skapad 2020-10-07 06:31 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola F
Skriv och spela in ett eget sommarprat!

Innehåll

Efter att vi har lyssnat på och samtalat om två sommarprat i P1 ska du skriva och sedan redovisa ditt eget sommarprat 

Du ska spela in ditt sommarprat digitalt samt välja 2 musikinslag eller låtar som förstärker något du talar om eller skapar en passande stämning. 

Tänk på att använda dig av gestaltningar och gärna bildspråk samt att lägga upp ditt tal efter den dramaturgiska kurvan. 

Tid: ca 3 veckor 

 

Förslag till innehåll 

 •  

  • Din skoltid 

  • En avgörande händelse i ditt liv 

  • Viktiga personer i ditt liv 

  • Något du brinner för 

  • Ett minne 

  • Dina drömmar 

  • En hobby 

  • Din musikstil 

  • Något pinsamt 

   

   Följ Skrivmallen för sommarprat när du skriver ditt tal.  

  Skrivmall för sommarprat 

  1. Anslag:  

  Skapa en känsla, ingången till det du ska prata om. Förslag på inledning till talet: 

   

  En speciell händelse från min högstadietid är… 

  Om jag fick gå om förra skolåret skulle jag… 

  Det känns speciellt att få berätta om… 

  Jag är stolt över… 

  Viktiga personer för mig har varit… 

  Det jag kommer sakna mest när…är 

  Något jag verkligen brinner för är… 

  Nu förstår jag… 

   

  1. Presentation 

  Om du pratar om några personer, presentera dem. Presentera även plats och tid. Kom ihåg att presentera dig själv med namn år.  

   

  Mitt namn är X och jag är X år. Jag sitter här i det varma/kalla rummet/gräset och ska försöka få fram… 

   

  1. Fördjupning 

  Kärnan i ditt tal utvecklas. Här kan du beskriva händelser och personer mer specifikt. Budskapet i ditt tal börjar framgå. 

   

  Jag minns när jag träffade/gjorde… 

   

  1. Upptrappning 

  Upprepa känslor och ge bilder och gestaltningar. Använd gärna många liknelser och låt ord eller uttryck återkomma för att ge en ram till ditt tal. 

   

  En händelse som satt sig fast som en kil i mitt hjärta är… 

   

  1. Upplösning 

   

  Kom fram till det avgörande. Budskapet ska framgå tydligt. 

   

  Den dagen förstod jag att… 

   

  1. Avtoning 

   

  En nedtrappning ska ske. Du kan tänka på följande: 

  • Vad blir följderna, lösningen och vad händer sen? 

  • Ge en knorr eller en poäng i slutet. 

  • Avsluta med ett talesätt som knyter an till innehållet. 

  • Du kan även väva ihop slutet med den mening du började med. 

   

  Vad bedöms?