👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekgrupper Kovin

Skapad 2020-10-07 06:18 i Kalvalyckans förskola Kristianstad
Förskola
Barnen får tillfälle att leka i samma återkommande grupp för att skapa nya lekrelationer, vidareutveckla sina samspelsfärdigheter samt konflikthantering.

Innehåll

Syfte: Vi har valt att använda oss av lekgrupper för att stärka och skapa nya relationer i gruppen. Syftet och målet med lekgrupperna är att barnen ska våga bjuda in nya kompisar i sin lek, lära känna gruppen och kompisarna bättre. Barnen ska få ökad språkutveckling samt redskap för att lösa konflikter, för att kunna sätta ord på händelser och sina känslor. Vi vill att barnen ska utveckla tillit till sin egen förmåga och utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar. Syftet är även att ha ett tillåtande klimat. Fråga vad man tänkt och låta barnen förklara innan man säger om det går eller inte, tanken med det är att barnen ska göra likadant med sina kompisar. Att när en kompis gör något i leken så frågar man vad den tänkt innan man säger nej. Vi vuxna ska föregå med gott exempel.

Utförandet: Vi har delar in barnen i två grupper. Grupperna är utformade så att barnen ska ha ett utbyte av varandra och ha möjlighet att hitta nya lekrelationer. Målet är att ha grupperna en till en gånger i veckan. Då delar vi upp oss på olika platser på avdelningen. En pedagoger deltar i leken, med stöd av triangulering detta för att vidareutveckla och stötta barnen i leken. Tanken är att ju längre vi har våra lekgrupper så kommer barnen få äga leken helt själva, med oss enbart som en del i leken. Lekarna kan vara varierande från gång till gång eller återkommande, beroende av barnens intresse. 

Dokumentationer kommer att göras via unikum och inne på avdelningen. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö 18
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18