Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brandvecka vecka 42

Skapad 2020-10-07 07:41 i Förskolan Björkdungen Kristinehamn
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Att prata om brand och ha brandövning är ett tema som återkommer varje år.

Innehåll

1. Undervisningsplanering 

 

Vad ska läras ut? 

Vi förbereder barngrupperna på vad vi ska göra om brandlarmet går.

Vi lär oss också hur brand kan uppstå och hur vi kan förebygga brand.
Vi lär oss hur brandvarnare ser ut samt brandsläckare, brandfilt, nödutgångar, brandbil, återsamlingsplats.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

 

Varför? (Syfte med undervisningen)

Vi vill att barnen får möjlighet att:

- skapa sig en förståelse och en beredskap och en trygghet hos barnen för hur vi agerar om brandlarmet skulle gå igång.

- veta vart de ska ta vägen när vi måste ta oss ut

- få kunskaper om hur man kan förebygga brand

- själva, vid behov, kunna larma

- ta del av hur brandmännen arbetar

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Vi använder oss av materialet "Ellie och Jonas från MSB för att samtala om brand. Vi låter barnen färglägga bilder från materialet och väcker på så sätt tankar om vad brand kan vara.

Vi går tillsammans igenom hur vi gör när brandlarmet går, punkt för punkt. Vi har en egen brandövning där barnen får testa att utrymma förskolan.

Vi lär oss larmnumret 112.

Vi lyssnar till boken om Halvan "Här kommer brandbilen" (från Polyglutt) och diskuterar innehållet kring hur en brandman arbetar.

Barnen kommer att få spela brandbingo.

 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
 

Under veckan är det viktigt att vi som vuxna är extra noga med att fånga upp barnens tankar och reflektioner så att ingen känner oro eller rädsla.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För alla barn på Eken 1 och 2.

 

Vad är målet med undervisningen?

Att alla barn får veta vad som gäller vid en eventuell brand och känner trygghet i det. Hur de själva kan ta ansvar för att förebygga brand.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: