👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap Stubben Ht-20

Skapad 2020-10-07 07:50 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
Mall - Planering planering (Pp) Hudiksvalls kommun

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Naturvetenskap -skogen - sinnen

Tidsperiod: Oktober - november - 20

Förskolans namn: I Ur och Skur

Grupp: Stubben

Barnens ålder: 1-3

År och datum: 2020.10.07

Planeringen Upprättad av: Stina, Carina, Therese

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Vi kommer arbeta med våra sinnen utifrån vårt projekt om skogen. Vi koncentrerar oss på naturvetenskap Vi riktar in oss i Naturvetenskap och biologin.
Vilka målområden i läroplanen berörs?
- (Se läroplansmål nedan).Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Vi har sett barnen är intresserad av naturens material, det som är ätbart bla, blåbär, lingon Vi vill ge barnen förutsättningar till att möta våra sinnen. Vi vill väva in I Ur och Skurs arbete med alla våra sinnen. Hur känns kotten, hur smakar lingonet, etc. Lyssna på vad vi hör i skogen, vilka olika ljud kan vi höra.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi kommer dela in oss i grupper så vi kan möta varje barns behov och deras frågor kring våra sinnen. Vi har med oss några öppna frågor till barnen för att ge dem utrymme till att reflektera kring materialet de möter.

Hur känns/smakar/luktar/ser/låter det?

Vi gör en skogssinnespåse.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Genom bilder, unikum, månadsbrev, pedagogisk dokumentation.

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18