Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Teknik; Hur gör du och hur fungerar linbanan?

Skapad 2020-10-07 08:28 i Tunaparkens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Teknik genom bilderböcker. Syftet är att låta barnen utforska, undersöka, upptäcka och samtala om teknik som de möter i bilderböcker. Genom att utgå från bilderböckernas värld skapar vi gemensamma referensramar för barnen samt ger dem konkreta bilder och händelser att relatera till.

Innehåll

Vem/Vilka?

Helgrupp eller mindre grupper

Var?

Både ute i lekparker/naturen och inne på förskolan.

Vad/Hur?

Där tekniken upptäcks eller utmanas.

 

Uppgifter

 • Att göra en linbana

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: