Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande - Flotten

Skapad 2020-10-07 08:38 i Förskolan Skutan Mönsterås kommun
Verksamheten genomsyras av förskolans ledord, SJÄLVSKÄNSLA -.NYFIKENHET- ÖPPENHET.
Förskola
Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga inom områdena bild och rytmik/ rörelse.

Innehåll

 

Var är vi?

Vi upplever att barnen gärna målar med pennor och tusch när de erbjuds.

 

     

Vart ska vi?

Bild
Vi vill väcka barnens nyfikenhet kring skapandet och utveckla deras tillit till sin egen förmåga när det gäller att utforska olika material och tekniker. Vi vill öka barnens kunskap om olika sorters material och tekniker.
Rytmik/ rörelse
Vi vill att barnen ska få ökad självkännedom och kroppsuppfattning. Barnen ska ges möjlighet att uppleva musiken med kroppen och utveckla sin rytm och taktkänsla.

 

 

Varför ska vi?

Den ansvarige pedagogen dokumentera varje aktivitet. Vi reflekterar dels tillsammans med barnen och i arbetslaget efter varje aktivitet för att kunna planera nästa aktivitet.

Utvärdering och uppföljning sker också via lärloggar och meddelanden i UNIKUM

 

    

Hur gör vi?

Bild 

Barnen erbjuds att prova: flaskfärg, vattenfärg, oljekritor. Att måla vid stafflit. Arbeta med trolldeg. Vi går till skogen i mindre grupper för att samla in naturmaterial att skapa med. Vi kommer enbart arbeta med grundfärgerna; gul, röd, blå

Vi delar in barnen i mindre grupper för att kunna tillgodose alla barns behov.

Förberedelser: Huvudansvarige ser till att det finns material tillgängligt och tar fram material till styrda aktiviteter.

Aktiviteten: I planerade smågrupper. Pedagogen ser till att tillföra nytt material och hjälper barnen att hitta metoder och tekniker för att använda olika sorters material.

 

Rytmik/ Rörelse

Förberedelser:  Huvudansvarige förbereder genom att ta fram material till varje tillfälle.

Aktiviteten: Rytmiken sker i smågrupper och innehåller sång, dans, rörelse, munmotorik. Barnen ges även möjlighet att få prova på att spela instrument.

 

Bild/ rytmik

Pedagogerna dokumentera tillsammans med barnen.

Efterarbete: Pedagogen är uppmärksam på vad barnen lär sig och vad de är intresserade av och planerar nästa aktivitet utifrån det.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: