👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande texter

Skapad 2020-10-07 08:42 i Länna skola Norrtälje
Instruerande text
Grundskola 4 – 5 Svenska Svenska som andraspråk
Instruerande texter skrivs för att ge tydliga och enkla instruktioner. Exempelvis när du ska följa ett recept eller spela ett spel. Nu kommer du få lära dig hur instruerande texter är uppbyggda och vad man ska tänka på när man planerar en instruerande text.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

- Du ska lära dig hur instruerande texter är uppbyggda.

- Du ska öva på att läsa instruktioner.

- Du ska lära dig att planera och skriva instruktioner 

- Du ska lära dig att ge och ta emot kamratrespons för att utvecklas i det egna skrivandet/producerandet.

 

Hur ska vi göra?

Du kommer:

- läsa instruerande texter och lyssna på instruktioner och lära dig vad som kännetecknar en instruerande text till innehåll, struktur och språkliga drag

- filma dig själv och en klasskamrat då ni ger en muntlig instruktion

- skriva en egen instruerande text om en lek eller ett spel, ett recept eller en handling, t.ex. hur man är en god vän

- få ge respons till en klasskamrat

- få ta emot respons från en klasskamrat och bearbeta den egna texten texten och muntliga framförandet, utifrån responsen. 

 

Det här ska du kunna: 

- Veta hur en instruerande text är uppbyggd och visa detta i samtal och i eget skrivande.

- Kunna komponera och använda bilder som kompletterar instruktionerna i texten.

- Skriva och organisera en instruerande text.

- Kunna berätta om de språkliga drag en instruerande text har.

- Veta vad infinitiv och imperativ är.

 

Viktiga begrepp

rubrik, struktur, instruktion, beskrivande verb, infinitiv, imperativ, kronologisk ordning, tidsord

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig genom observationer då du arbetar under lektionerna. 

Jag kommer att bedöma din instruerande text och din muntliga instruktion, då du har bearbetat den efter den respons du fått.

Uppgifter

 • Min trolldryck

 • Min trolldryck

 • Muntlig instruktion

 • Muntlig instruktion

 • Muntlig instruktion

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Skriva instruerande text åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
 • Sv  E 6
Begripligt innehåll: * Instruktionens syfte framgår av rubrik och/eller innehåll. * textens syfte utvecklas något genom t ex beskrivningar, motiveringar.
Relativt tydligt innehåll: * Instruktionens syfte framgår relativt tydligt av rubrik och innehåll. * textens syfte utvecklas relativt tydligt genom t ex beskrivningar, motiveringar.
Tydligt innehåll: * Instruktionens syfte framgår tydligt av rubrik och innehåll. * textens syfte utvecklas tydligt genom t ex beskrivningar, motiveringar.
Struktur
 • Sv  E 6
I huvudsak fungerande struktur: * Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom t ex punktform, steg, numrering.
Relativt väl fungerande struktur: * Texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad genom t ex punktform, steg, numrering. * texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men, så att.
Väl fungerande struktur: * Texten är sammanhängande och välstrukturerad genom t ex punktform, steg, numrering. * texten är uppbyggd med hjälp av fler och varierade sambandsord.
Språk
 • Sv  E 6
Viss språklig variation: * Ordvalet uppvisar viss variation. * texten riktar sig till läsaren genom ansatser till användning av uppmaningsform. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med viss säkerhet. * menings-byggnaden är i huvudsak fungerande.
Förhållandevis god språklig variation: * Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften. * texten riktar sig till läsaren genom relativt tydlig användning av t ex uppmaningsform, frågor, värderande ord. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med relativt god säkerhet. * menings-byggnaden är relativt väl fungerande och något varierad.
God språklig variation: * Ordvalet är varierat och passar uppgiften. * texten riktar sig till läsaren genom tydlig användning av t ex uppmaningsform, frågor, värderande ord. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med god säkerhet. * menings-byggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
Skrivregler
 • Sv  E 6
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med viss säkerhet: * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. * Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med relativt god säkerhet: * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. * Relativt få stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med god säkerhet: * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. * Få stavfel finns.