Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKA 2020-2021 Almunge fsk

Skapad 2020-10-07 08:57 i Almunge förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Övergripande målfokus för förskolan som en del i vårat systematiska kvalitetsarbete (SKA).

Innehåll

Gemensamt målfokus
lpfö ’18
& 
de strategiska utvecklingsområdena;
- undervisning i förskolan - digitalisering för lärande
med fokus på språk och matematik

 

Mål (Vart vill vi nå) :  På lång sikt arbeta med att förankra ett lekfullt arbetssätt med undervisning och digitalisering som en naturlig del av vårt arbete med barnens lek, samspel och lärande, där språk & matematik ska genomsyra utbildningen på olika sätt.

 

Syfte (Varför) : Vi är ålagda av kommunen och skolverket att långsiktigt arbeta mot dessa strategiska mål.  Vi vill fördjupa oss i förståelsen av undervisning i förskolan genom bl a digitlisering för lärande och där ha ett extra fokus på språk och matematik i vårt arbete, för att lägga grunden till barnens framtida språk- och matematikförståelse.

 

Undersökningsfas september
sammanställning och framåtblick

 

1.Vad är det barnen intresserar sig för, återkommer till och undersöker?
 
2.Vilka planerade aktiviteter har barnen uppskattat?
 
3.Vilka material och miljöer väljer barnen eller är en tillgång i barnens lek och samspel?
Något vi behöver lägga till, ta bort eller göra om?
 
4.Hur har vi organiserat oss? ( Grupper- barn, pedagoger, ansvarsområden, rutinsituationer)
Vad fungerar bra / mindre bra? Behöver vi göra något annorlunda?
 
5.Hur tänker vi framåt?
 
 

FOKUS - VART VILL VI?
utifrån gemensamt målfokus & undersökningsfas

 

1.Har vi valt något speciellt spår/fokus att lyfta under året? Ex " Vi tillsammans för allas lika värde"
Syftet med vårt fokus?
 
2.Vilka läroplansmål arbetar vi främst mot?
 
3.Hur tänker vi att vi ska arbeta mot dessa mål? (I stora drag)
 
4.Hur organiserar vi oss i undervisning och utbildning? (grupper, barn, pedagoger – ansvarsområden)
 
5.Hur planerar, dokumenterar och utvärderar vi arbetet? Hur är barnen delaktiga i dokumentationen?
 
6.Hur ser samarbetet med vårdnadshavare ut?
 
 

utvärdering januari

 

1.Vad har hänt hittills?
 
2.Beskriv hur vi arbetat mot valda läroplansmål.
 
3.Beskriv hur vi ser vårt målfokus i arbetet.
 
4.Vad har barnen fått möta för miljöer och material?
Något vi behöver förändra, lägga till eller ta bort?
 
5.Behöver vi revidera vårt fokus?
 
6.Hur går vi vidare?
 
 

utvärdering juni

 

1.Beskriv hur vi arbetat mot valda läroplansmål?
 
2.Beskriv hur vi ser vårt målfokus.
 
3.Hur har vi arbetat med målstyrda processer / undervisning?
 
4.Hur har vi arbetat med digitalisering?
 
5.Beskriv barnens lärprocesser under året? 
 
6.Vad har barnen fått erfara och utforska (miljöer, material och aktiviteter)?
 
7.Vad har vi pedagoger gjort för lärdomar (arbetssätt, förhållningssätt, organisation)?
 
8.Vad tar vi med oss till framåt?

 

9.Övrigt som vi vill lyfta:

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: