Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga och bo

Skapad 2020-10-07 09:21 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Byggnader, hur är de konstruerade, vilka material har använts
Grundskola 5 Fysik Bild Teknik
Vi kommer att titta på olika byggnader och se hur de konstruerats och vilken funktion olika byggnader har. Vi kommer även att prata om arkitektur och design och se på några av världens kända byggnader. I ämnesområdet kommer vi också få in ett energiperspektiv och se hur vi kan tänka för att bygga klimatsmart och hitta hållbara lösningar..

Innehåll

Bygga och bo

I detta tema kommer du få möjlighet att utforska olika byggnader från olika tider. Vi kommer att koppla ihop ämnena bild, teknik och fysik under arbetets gång. Vi kommer att jobba enligt teknikprocessen från fakta-idé-skiss-ritning-modell-dokumentation.

Vad ska jag lära mig?

 • Hur vanliga hållfasta hus är uppbyggda
 • Vilka vanliga material som brukar användas till husbygge och varför.
 • Hur man kan konstruera ett klimatsmarta hus
 • Göre egna enkla konstruktioner
 • Dokumentera ditt arbetet med rätt ord och begrepp

 

Hur ska jag lära mig?

 • Genom att själv bygga och designa ett hus
 • Genom  att läsa om hus och material 
 • Genom att ta del i diskussioner och samtal i par/smågrupper

 

Hur ska jag visa mina kunskaper?

 • Genom att vara aktiv på lektionerna
 • Genom att tydligt dokumentera och genomföra de uppgifter vi gör
 • Genom att följa teknikprocessen och visa upp och förklara din husmodell

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Fy Tk Bl
Byggnader, klass 5, ht -20

> > > > > > > >
> > > > > > > >
> > > > > > > > >
Material
 • Tk  E 6
Du ger exempel på konstruktioner och byggnadsmaterial.
Du ger exempel på konstruktioner och byggnadsmaterial och förklarar varför man valt dessa.
Du ger exempel på konstruktioner och byggnadsmaterial och förklarar varför man valt dessa. Du förklarar utförligt för- och nackdelar.
Modeller
 • Tk  E 6
Du kommer på idéer och gör en modell av en byggnad.
Du kommer på idéer och gör en modell av en byggnad. Du förbättrar dina idéer och din modell.
Du kommer på idéer och gör en modell av en byggnad. Du förbättrar dina idéer och din modell. Du gör en välutvecklad modell.
Idéer
 • Tk  E 6
Du behöver mycket hjälp med att komma på idéer.
Du behöver en del hjälp med att komma på idéer.
Du kommer på idéer.
Dokumentation
 • Tk  E 6
Du gör en enkel dokumentation av ditt arbete med text och bild.
Du gör en ganska detaljerad dokumentation av ditt arbete med text och bild.
Du gör en detaljerad dokumentation av ditt arbete med text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: