Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem Samlingar Obelix

Skapad 2020-10-07 09:36 i Nolbyskolans fritidshem Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
Vi kommer att ha två samlingar varje dag på Obelix. En med våra tvåor och en med treor och fyror.

Innehåll

Syfte, varför ska vi arbeta med det här?

 • Alla elever ska känna sig sedda
 • Det är ett forum för eleverna att påverka verksamheten
 • Det är ett tillfälle att skapa gemenskap

  Dessa förmågor förväntas eleven utveckla

 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

Dessa delar av centrala innehållet kommer att beröras i kommande aktivitet 

Språk och kommunikation

 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Inför utvärdering

Kan vi se att våra samlingar skapar gemenskap i gruppen?

Får alla elever utrymme i samlingarna?

Aktivitet

Vi kommer att ha två samlingar varje dag, en för årskurs två när de slutar skolan och en för treor och fyror när alla klasserna har slutat. Vi i personalgruppen har ett schema på vem som ansvarar för vilken samling och det kan vara varierat innehåll. Till exempel kan det vara en lek eller ett rörelsepass. Ibland för eleverna i uppgift att hålla en samling och då ges de tid att planera sin samling tillsammans med pedagog för att sen genomföra och utvärdera.

 

Dokumentation och uppföljning

Vi har ett schema för vem som ansvarar för samlingen varje dag.

Vi utvärderar varje onsdag på vår avdelningsplanering och då reflekterar vi över de frågor som står under utvärdering.

 

Kopplingar till läroplanen

 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: