Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kanelens Projektplanering2_Projektbeskrivning_Farsta_förskolor

Skapad 2020-10-07 10:37 i 182341 Förskolan Kryddgården Stockholm Farsta
Förskola
Vi läser en saga "Kim och vattenäventyret: hur kommer vattnet till kranen?" som vi kommer att arbeta med genom att skapa i olika uttryckssätt.

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

 

Projektbeskrivningen görs för att skapa en gemensam grund, ett nuläge att utgå ifrån när vi bland annat planerar enskilda undervisningssituationer. Genom att formulera vad vi ska göra, varför vi ska göra det och hur vi ska komma dit ger vi barnen större möjligheter till en djupare förståelse av målområdet. 

 

Projektfråga:

Hur kommer vattnet till kranen?

 

Projektbeskrivning:

VAD:

Vi vill att med det här projektet får barnen möjlighet att utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. 

VARFÖR:

Syftet med detta projekt är att ge barnen ett miljöperspektiv och ge dem verktyg för att förstå hur deras egen livsstil har betydelse. 

Vi blev intresserade av olika tips och idéer från Stockholm Vatten och Avfall som ser att detta är en grundläggande och livsnödvändig funktion i vår stad hur den fungerar. Frågeställningen passade utmärkt att väcka intressen hos barnen nu när vi ofta tvättar händerna pga. pandemin.

 •  
  • HUR:

Vi börjar med att läsa en saga "Kim och vattenäventyret: hur kommer vattnet till kranen?" och diskuterar med barnen om sagan. Därefter kommer vi skapa hela processen med olika material i olika uttryckssätt. Alla barn ska medverka i skapandet enligt deras förmågor och få möjlighet att delta i projektet. Barnen kommer att utmanas också att återberätta, beskriva, ställa frågor, dela med sig av sina tankar och idéer. Allt vi skapar kommer vi ställa i vår utställningsplats som blir en diskussionskälla för barnen. Under processens gång ska vi införliva matematik som fokus och arbeta med geometriska former. För att gå tillbaka till  barnens tankar kring vatten ska vi göra en tankekarta tillsammans och lägga till bilder för att få en bättre förståelse under processen.  Pedagogerna ska vara lyhörda och lyssna på barnen i denna process och hitta röda trådar för att gå vidare med projektet enligt barnens intresse och behov. Vårdnadshavarna kommer att få regelbunden information kring det genom lärloggar och nyhetsinlägg via skolplattformen. Vi ska även involvera vårdnadshavarna i projektet genom att bidra med återvinningsmaterial samt med enkla uppdrag som de kan göra tillsammans med sina barn. Pedagogerna kommer också att ha reflektion varje vecka och reflektera och dokumentera projektet utifrån en reflektionsmall. Varje månad kommer vi utvärdera projektet.      

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: