👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Typiskt teknik

Skapad 2020-10-07 10:36 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Teknik åk 3
Grundskola 2 Teknik
Vi utgår från serien Typiskt teknik i arbetet att förstå samband mellan teknik, samhälle, människa och miljö. Även när vi vill öka förståelsen för olika begrepp och sammanhang. Vi undersöker och analyserar olika tekniska lösningar, hur de påverkar oss och hela vårt samhälle.

Innehåll

 Mål att arbeta mot 

 • Lära oss om teknikens arbetssätt - att göra på riktigt.
 • Se hur teknik härmar naturen.
 • Programmera. 

Så här arbetar vi för att nå målen

 • Vi kommer att se korta filmklipp.
 • Diskutera om teknik och tekniska lösningar.
 • Vi kommer att programmera med våra datorer.

Vad ska bedömas?

 • Kunna följa en beskrivning.
 • Känna till några föremål i vardagen och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Känna till hur några föremål i vardagen har förändrats över tid.
 • Kunna dokumentera i form av enkla skisser och bilder.
 • Känna till några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Kunna utföra enkel programmering med hjälp av dator. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3