👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Así soy yo -Gracias 8 Capítulos 1 -4

Skapad 2020-10-07 11:12 i Ytterbyskolan Kungälv
Vi kommer att jobba med de första fyra kapitel i boken Gracias 8 samt realia om Barcelona och Katalonien.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I de här första kapitlen kommer du bl.a. att få lära er att berätta mer om din dag och fritid och prata om vad du SKA göra. (Futurum) Du kommer också att få lära dig att beskriva personer med utseende och karaktär och få lära dig lite om Barcelona

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Vi ska lära oss att:

 • använda turistfraser
 • berätta om sig själv och andra
 • använda räkneord 1 - 1000
 • samtala om sin dag och sin fritid
 • beskriva persons utseende, kläder och egenskaper
 • använda ser i presens
 • använda ir i presens
 • berätta vad man ska göra (ir a + infinitiv)
 • berätta vad man måste göra (tener que + infinitiv)
 • berätta lite om Barcelona och Katalonien

Hur ska vi lära oss detta?

 • Gemensamma och individuella övningar (www.gracias.nu)
 • Titta på små filmer
 • Hörövningar
 • Översättningar
 • Muntliga övningar
 • Googlepresentation om sin dag
 • Textskrivning

Vad som kommer att bedömas?

Genom att använda innehållet i avsnittet "Vad ska vi lära oss?", kommer vi att bedöma din förmåga att:

- uttrycka dig både muntligt och skriftligt

- läsa och förstå texter av olika slag

- lyssna och förstå

 

Hur du får visa vad du kan?

 • På lektionerna  i övningar (muntligt och skriftligt)
 • Presentationen om din dag
 • Inlämningsuppgifter och presentationer - En vanlig helg och  En kontaktannons 
 • förberedda och oförberedda prov/läxförhör
 • Utvärderingar

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9