👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4

Skapad 2020-10-07 11:17 i Gantofta skola Helsingborg
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet Svenska. Matrisen innehåller beskrivning av kunskapskvaliteter i flera nivåer.
Grundskola 4 Svenska
Vi jobbar med det svenska språket i tal, text och skrift.

Innehåll

Mål

- Du kan läsa för åldern anpassad skönlitteratur och återberätta innehållet, kan läsa en förberedd text inför en elevgrupp samt söka fakta i egna läroböcker.

- Du kan skriva texter och meddelanden (t ex berättelse, brev, fakta, reflektion) med ett begripligt och varierande innehåll, kan stava vanliga förekommande ord samt kan använda de vanligaste skiljetecknen.

- Du kan redovisa arbeten inför klassen samt kunna lyssna på kamraternas redovisningar. Du kan också säga din mening och lyssna på och respektera det dina kamrater säger.

 

Så arbetar vi:

- Litteraturläsning vid flertal tillfällen i veckan.

- Samtal om och reflektion över lästa böcker/texter.

- Språkövningar (stavning och grammatik).

- Olika typer av skrivuppgifter (t.ex. instruktioner, faktatexter) enligt genre-modellen

- Berättelseskrivning med hjälp av skrivprocessen

- Läsförståelse

- Ordkunskap

- Studieteknik

- Muntlig framställning

Vi arbetar i huvudsak med skönlitteratur samt läromedlet "Zick Zack".

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Matris år 4-6

Svenska

Behöver mer träning
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
LÄSA
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innhållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
SKRIVA
Du kan skriva olika slags av texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags av texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
TALA, LYSSNA, SAMTALA
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redo- visning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.