Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek-Levi

Skapad 2020-10-07 12:55 i Vallatorp Dibber Sverige AB
Förskola
Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande.

Innehåll

 

Förskollärare (Evelina och Rakel) på avdelningen delar på huvudansvaret. Evelina är avdelningsansvarig och Rakel är ansvarig för arbetet med takk-tecken, genom att teckna allt vi gör under en dag. Vi dokumenterar barnen på Unikum, samt sparar de alster de och sätter upp i barnens samt vårdnadshavarnas höjd på väggarna.

 

Fokus i verksamheten på fjärilen är socialt samspel, språkutveckling och barns inflytande.

 

Vi arbetar på följande sätt för att skapa trygga glada kommunikativa barn, som utvecklas maximalt. På fjärilen arbetar vi utifrån planerade och spontana aktiviteter under dagen tillsammans pedagoger och barn.

 

Socialisering. Detta gör vi genom mycket fri lek, där barnen utvecklar sina sociala förmågor, sin kreativitet och fantasi. Vi stöttar i leken, när det behövs.

 

Vi stärker det sociala samspelet genom att pedagoger ständigt är närvarande, utan att avbryta pågående lek (vi deltar när vi blir inbjudna eller när barnen behöver guidning). Vi observerar barnens lek och bidrar med det material barnen behöver för att berika leken. (Exempelvis: om någon leker mycket med bilar, kan vi bidra med laminerade bilder på vägskyltar etc.).

 

De barn som behöver extra stimulering i socialt samspel, får chansen att göra detta i så kallad ”lekgrupp”. Vi ber ett barn som är ”lekstarkt”, att komma med och leka i par med ett barn som behöver mer stöd. Detta kan se exempelvis när en pedagog planerar/bäddar/dukar.

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: