👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen, litteratur och digitalisering.

Skapad 2020-10-07 13:04 i Håstahöjdens förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Skogen, litteratur och digitalisering.

Tidsperiod: 210906 - 220527

Förskolans namn: Håstahöjdens förskola

Grupp: Spindeln

Barnens ålder: 1 - 3 år

År och datum:: 20210906

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-Vårt mål är att barnen ska:

-upptäcka vad som finns i naturen.

-att vi ska vara rädda om det som finns i skogen, både djur och växter.

-utveckla ordförråd och begrepp

-utveckla motoriken genom att träna upp tekniken hur man tar sig fram på 

 den ojämna marken.

-utveckla sin digitala kompetens genom att öva på att ta kort med digitalkamera och ipad

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-Barnen utvecklar sin nyfikenhet och lust att leka och lära.

-Barnen utvecklar nyanserat talspråk, ordförrådoch begrepp.

-Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

-Får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och 

 lärande.

-Utveckla kunskap om växter och djur.

-Utveckla förståelsen för matematiska begrepp.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-Vi vill ge barnen möjlighet att få en förståelse för vad som finns i naturen  
 och att vi ska vara rädda om den

.
-Vi vill stimulera och utveckla barnens förmågor genom att:

-öka barnens digitala kompetens,

-utveckla barnens talspråk, ordförråd och begrepp.

-utveckla barnens kunskaper om växter och djur samt

-utveckla barnens förståelse för matematiska begrepp.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vi arbetar i små grupper med 2 barn och en pedagog 3 gånger i veckan. Genom observationer och reflektioner tar vi reda på hur vi kan utveckla och gå vidare med barnens tidigare erfarenheter. Barnen görs delaktiga genom dokumentation och samtal. Alla pedagoger är ansvariga.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?   

 -Barnens lärande synliggörs genom bilder på väggen Vi tittar på bilder på ipad och dokumenterar på unikum.             - Barnen får lära sig att dokumentera med barnpadda och digitalkamera.    -


Planeringen upprättad av:

Liselotte, Jasmine, Johanna och Anna.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg