Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 9

Skapad 2020-10-07 13:15 i Grubbeskolan Umeå
Grundskola 7 – 9 Fysik
Akustik, Optik, Atom och kärn-fysik.

Innehåll

Arbetssätt

För att göra läromedlets innehåll tydligare så använder vi en metod som kallas “vägledd läsning” på lektionerna.

Detta innebär att du, dina klasskamrater och din lärare läser texten högt i klassen. Samtidigt  väljer vi ut ord som kan vara svåra eller viktiga att förstå. I läromedlet finns även listor på begrepp (ord) som är viktiga för dig att förstå och kunna. Begreppen är viktiga för att du ska kunna tillgodogöra dig din undervisning på ett bra sätt.

 

Bedömning.

Du kommer att göra två större uppgifter som ligger till grund för ditt betyg i fysik.

Skriftligt prov och en laborationsrapport.

 

Det skriftliga provet kommer på avsnitten: Optik + Atom och kärnfysik

 

Ditt resultat visas i bedömningsmatrisen. (unikum)

 

Områden du kommer att jobba med i fysiken i åk 9 är följande:

 

Akustik 

Optik

Atom och kärnfysik

(Energi om vi hinner)

 

 

Vecka

Pass 1

Pass 2

Pass 3

48

Akustik    

49

     

50

     

51

Optik    

J

U L !
2     Laboration med rapport.

3

    Laboration med rapport.

4

     

5

Atom och kärnfysik    

6

     

7

 

 

 

8

  Prov (Energi)

9

     

 

     

 

 

 

 

 

Matriser

Fy
Fysik 7-9

E
C
A
Kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället.
Eleven visar grundläggande kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven fysikaliska samband i naturen, i samhället.
Eleven visar goda kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller. Med relativt god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven fysikaliska samband i naturen, i samhället.
Eleven visar mycket goda kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller. Med god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven fysikaliska samband i naturen, i samhället.
Förmåga att använda fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik och miljö.
I frågor som rör energi, teknik och miljö för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med viss naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör fysik och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
I frågor som rör energi, teknik och miljö för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med relativt god naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör fysik och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
I frågor som rör energi, teknik och miljö för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med god naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör fysik och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik
Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra enkla resonemang utifrån frågeställningarna.
Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och fungerande sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra utvecklade resonemang utifrån frågeställningarna.
Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra välutvecklade resonemang utifrån frågeställningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: