Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prioriterat mål - Digital teknik

Skapad 2020-10-07 14:01 i Gläntans förskola Nordanstig
Förskola
Digital teknik

Innehåll

I vår förskola använder vi digitala hjälpmedel för att dokumentera barnens lärande i Unikum

 • Komma igång med Unikum under ht och koppla in vårdnadshavarna 1 januari

 

Hur?

 • Vi lägger in våra prioriterade mål för läsåret 20/21
 • Vi lägger in planeringar
 • Varje barn har egna lärloggar där ni mer specifikt kan se era barn utveckling och lärande
 • Utvecklingssamtalen görs i Unikum där ni vårdnadshavare får ta del av vårt underlag, barnintervjuer och hemmet har en egen del. Alla förskolor inom Nordanstigs kommun har samma mall
 • Vi använder oss av Per för att få svar på frågor som dyker upp under arbetets gång

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: