👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA år 3 - Material och ämnen i vår omgivning

Skapad 2020-10-07 14:26 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Reviderad 2015-02-18
Grundskola 3 NO (år 1-3)
I år ska vi upptäcka material och ämnen som finns omkring oss! Vilka egenskaper har vatten och luft? Var kommer vattnet ifrån? Hur vet man hur man ska sortera sina sopor och vad är en lösning? Med experiment och mycket nyfikenhet kommer vi ta reda på allt det där och lite till. Häng med!

Innehåll

Eklandaskolan läsåret 20/21 Årskurs 3 Tidsperiod v. 38 - 43

Arbetsområde

NO 

 

Kunskapskrav och bedömning

Efter avslutat tema ska du kunna: 

 • sortera några föremål utifrån deras material och egenskaper. 
 • berätta om luften och vattnets egenskaper. 
 • göra enkla blandningar och lösningar. 
 • muntligt och skriftligt berätta om hur du genomför enkla undersökningar och experiment och vad du upptäckte. 

 

Arbetssätt

 • experiment 
 • filmer
 • samtal 
 • dokumentation

Utvärdering/reflektion

Genom dokumentation och diskussion. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Material och ämnen i vår omgivning år 3

På väg mot kunskapskravet
Uppnår kunskapskravet
Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Jag kan berätta vad några föremål är tillverkade av och sortera efter material.
Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Jag kan vattnets tre faser: fast, flytande, gas. Jag kan begreppen: avdunstning, kokning, kondensering och smältning. Jag kan berätta om vattnets kretslopp. Jag vet att luft tar plats, att det finns varm och kall luft och kan ge exempel på när vi kan använda lufts egenskaper.
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Jag kan genomföra experiment med hjälp av tydliga instruktioner.
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Jag har dokumenterar de experiment jag gjort med text och bild och kan med hjälp av mina dokumentationer berätta om experimentet.
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
Jag kan sortera föremål efter deras egenskaper. Jag kan delta i experiment och separera lösningar och blandningar.