👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veu (J)

Skapad 2020-10-07 14:22 i Lingenässkolan A Kristianstad
Grundsärskola 5 Verklighetsuppfattning

Innehåll

Lärandemål

Du ska få lära dig och träna mer på 

 • lägesord
 • avstånd, riktning, riktmärken och hur de används vid förflyttning
 • avbildningar av verkligheten, foto
 • hur programmering används för att styra föremål

 

Undervisning

Du kommer att

 • få träna på lägesord i en-till-en-undervisning med anpassat material
 • träna på att följa enkel karta med tydliga riktmärken
 • fotografera olika konstföremål, skulpturer i samhället
 • programmera i olika appar i en-till-en-undervisning

 

Bedömning

Du 

 • utföra praktiska övningar där du visar att du kan några lägesord (t ex på, under, bakom)
 • delta i att följa enkel karta
 • självständigt fotografera de konstverk vi besöker
 • självständigt programmera i appar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  4-6
 • Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.
  VEU  4-6
 • Avbildningar av verkligheten, till exempel bild, foto och film.
  VEU  4-6
 • Några vardagliga föremål som styrs av datorer och program. Hur programmering används för att styra föremål, till exempel rörelse.
  VEU  4-6
 • Redskap, teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  VEU  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom deltar eleven i övningar om objekts beständighet och i bedömningar av avstånd och riktning.
  VEU   9
 • Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar och i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9