Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2020-10-07 15:07 i Vallastadens skola Linköping
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Tema Trafik

Innehåll

Lärandemål för eleven

 • Du ska känna till de vanligaste trafikmärkena.
 • Du ska kunna visa hur en cykel bör vara utrustad för att vara trafiksäker.
 • Du ska lära dig din säkra skolväg.

Undervisning

Vi går igenom trafikmärken och trafikregler.
Vi ser film.
Vi diskuterar i helklass.
Vi promenerar i närmiljön.
Vi lär oss hur en cykel ser ut.

Kunskapskrav

Vi bedömer din förmåga
-att känna igen farliga platser i trafiken
-att ge exempel på hur man uppträder i trafiken
-att delta i diskussioner
-att visa hur en cykel ska vara utrustad för att vara trafiksäker

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

SO
Trafik

Trafik

 • SO  1-3   Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO   3   Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Förmågan att beskriva och förklara
Jag kan med hjälp beskriva några regler i trafiken t.ex. cykelns utrustning, vilken sida man ska gå på och hur man går över en gata på ett säkert sätt.
Jag kan självständigt beskriva några regler i trafiken t.ex. cykelns utrustning, vilken sida man ska gå på och hur man går över en gata på ett säkert sätt.
Jag kan beskriva några regler i trafiken t.ex. cykelns utrustning, vilken sida man ska gå på och hur man går över en gata på ett säkert sätt. Jag använder då begrepp på ett sätt som visar att jag förstår vad de betyder.
Förmågan att beskriva och förklara
Jag kan på ett enkelt sätt beskriva en reflex.
Jag kan beskriva en reflex och var det är lämpligt att ha dem.
Jag kan berätta varför man ska ha reflex, var det är lämpligt att ha dem och riskerna med att inte använda reflexer.
Förmågan att identifiera egenskaper
Jag känner igen några vanliga trafikmärken i vår närmiljö - t ex cykelbana, gångbana,gång/cykelbana, övergångsställe.
Jag känner igen några vanliga trafikmärken i vår närmiljö , och kan till viss del förklara vad vad de betyder och varför de är viktiga.
Jag känner igen flera vanliga trafikmärken i vår närmiljö. Jag kan förklara vad vad de betyder och varför de är viktiga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: