👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Offentlig konst och 3D projekt åk 9 Gränby

Skapad 2020-10-07 16:03 i Gränbyskolan Uppsala
Problemformulerad uppgift om offentlig konst
Grundskola 7 – 9 Bild
Vad är offentlig konst? Varför finns den ? Vi börjar med att samtala om skulpturer i Uppsala och ute i Världen. Har du själv någon favorit-skulptur eller målning i Uppsala? Eller har du sett någon imponerande staty som du minns när du rest utomlands ? Vi delar med oss av våra erfarenheter.

Innehåll

Såhär kommer vi att arbeta.

Teori och samtal; Vi börjar med en muntlig genomgång av vad offentlig konst är och tittar på olika exempel på offentlig konst i Uppsala och ute i världen. 

I mån av tid eller som extra uppgift så får eleverna en skulptur som de ta reda på mer fakta om och presentera för klassen med hjälp av en powerpoint (eller tex. i ett filmreportage. )

Praktiskt arbete; Eleven får därefter öva på att skapa figurer i lera.

Därefter presenteras huvud-projektet . Problemformulerad uppgift att gestalta i 3-dimensionell form.

1.  Skapa en liten modell av en skulptur som uttrycker en åsikt eller ett intresse du har och som du ska förmedla till allmänheten. Vad ska din skulptur uttrycka/förmedla för budskap och var ska du placera den ?

Extra- uppgift . Uttryck din åsikt i form av en affisch eller bild i valfri teknik ( målning, collage, photoshop m.m.)

Målet är att eleven kan utveckla en idé inom ett område,  genom att använda samtida , egna eller historiska bilder eller andra inspirationsmaterial . Skissa på idén, planera material och tidsåtgång och sedan kunna formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven ska sedan kunna presentera sitt arbete med anpassning till syftet och sammanhanget.

 

Arbetsgång  ca 5 lektioner.

  • Börja med att fundera på , vilken åsikt du vill gestalta . Vad du tycker är viktigt att uppmärksamma. tex. värna om miljön, orättvisor i samhället, mänskliga rättigheter,  hbtq-frågor , att få idrotta , dansa, sjunga  m.m. 
  • Förklara vad du vill uttrycka med ditt projekt eller din skulptur. Visa genom en göra en skiss.
  • Börja Skulptera och bygg ev en miljö omkring skulpturen eller photoshoppa in den i en tänkt miljö.  

Till en skulptur så kan du använda lera, ståltråd, papper och andra formbara material.

Som avslutning får du göra en reflektion och presentera ditt projekt för klassen.

Förankring i kursplanens syfte - Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Bildframställning - Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. - Presentationer av eget bildskapande.

Redskap för bildframställning - Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. - Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften

Bildanalys - Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar. - Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Det som bedöms är:

Din förmåga att utforma en bild eller en skulptur som berättar om en åsikt eller egen erfarenhet.

Hur du använder form, färg, material och verktyg för att gestalta och nå de syften som du vill.

Hur du kan analysera och samtala om bildens utformning och budskap. ( Visas genom din planering, muntliga presentation och reflektion av arbetet)

 

 

 

Uppgifter

  • Gestalta en åsikt i skulptur.

Matriser

Bl
Bildmatris Lgr 11

Kommunicera med bild för att uttrycka budskap

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Redskap för bildframställning
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Eleven prövar hur olika tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven prövar och omprövar hur olika tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven prövar och omprövar då systematiskt hur olika tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Bedöma
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen
Eleven visar på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven visa på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven visar på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.