Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Environment vecka 42-47

Skapad 2020-10-07 20:53 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Environment year 8
Grundskola 8 Engelska
During the following weeks, we will look at different aspects of the Environment and at various environmental issues. We will also study how humanity impacts the environment and what we can do to make less of an impact.

Innehåll

During a few weeks, we will learn about environmental issues. We will study climate change, threats to the environment, why recycling is important and what we can do to reduce our environmental footprint.  You are going to discuss, write and read about the environment and issues related to it.

     What are we going to work with?

 • You will read texts connected to the environment

 • You will discuss together in class

 • You will watch a Ted-talk 

 • You will write a text

 • You will learn vocabulary connected to the environment and environmental issues.

   After this section, you will learn how to:

 • Use and understand words connected with the environment

 • Talk about the environment using words from the texts

 • Discuss what you can do to help

 • Understand the grammar you studied. Use it to speak and write

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska_ skriva

Skriva

Ej uppnått målet
E- nivå
C-nivå
A-nivå
Innehåll
Din text motsvarar uppgiftens krav. --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du förmedlar ett rikt innehåll i din text som motsvarar på ett tillfredställande sätt uppgiftens krav. --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven kan med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du förmedlar ett rikt och precist innehåll i din text som motsvarar med gott resultat uppgiftens krav. --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Grammatik/Precision
Texten visar relativt stora brister i tillämpning av grammatiska moment --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven formulerar sig begripligt
Texten visar brister i tillämpning av grammatiska moment --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven formulerar sig relativt tydligt
Texten visar en genomgående säkerhet i användning av grammatiska moment --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven formulerar sig tydligt
Stavning
Det finns många stavfel --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven formulerar sig begripligt
Det finns några stavfel --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven formulerar sig relativt tydligt
Det finns några stavfel som inte stör förståelse --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven formulerar sig tydligt
Ordförråd/Variation
Du använder ett grundläggande ordförråd av ord och fraser --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven formulerar sig enkelt
Du använder ett relativt varierat och relativt brett ordförråd --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven formulerar sig relativt varierat
Du använder ett avancerat och precist ordförråd genom att exempelvis använda idiomatiska uttryck. --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven formulerar sig varierat
Flyt
/
Du formulerar dig med visst flyt, t.ex. med en viss variation i meningsbyggnad --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven formulerar sig även med visst flyt
Du formulerar dig med flyt, t.ex med variation i din meningsbyggnad. --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven formulerar sig även med flyt
Sammanhang och struktur
Texten har en viss struktur och det finns en relativt tydlig till styckeindelning. Du använder sambands- eller bindeord och du håller en relativt tydlig röd tråd i din text --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven kan formulera sig relativt sammanhängande.
Texten har en viss struktur och det finns en relativt tydlig styckeindelning. Du använder sambands- eller bindeord och du håller en relativt tydlig röd tråd i din text. --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven kan formulera sig relativt sammanhängande.
Texten har klar struktur med tydlig styckeindelning. Du använder i hög grad sambands-eller bindeord och du håller en tydlig röd tråd i din text. --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven kan formulera sig sammanhängande.
Anpassning till uppgiften/mottagare
/
Ditt språk är i någon mån anpassat till texttypen (formellt/informellt, hälsningsfraser osv.) --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven formulerar sig [...] i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Ditt språk är till stor del anpassat till texttypen (formellt/informellt, hälsningsfraser osv.) --------------------- UR KURSPLANEN: Eleven formulerar sig [...]med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: