Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avd. Ankaret Utbildning- och Undervisningsplan del II

Skapad 2020-10-08 08:02 i 223201 Förskolan Udden Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Naturvetenskap - Utforskande under våra utflykter till skogen. Vi har under vara utflykter uppmärksammat att barnen har ett stort intresse av natur och olika småkryp. Därigenom har vi valt att även starta ett projekt där vi utforskar naturen tillsammans med barnen och gör dem/oss medvetna om vad som bor och lever i våra skogar.

Innehåll

Utbildningsplan (Projektplan)

Vi har som beskrivit ovan sett ett stort intresse för natur och djur, barnen har under våra utflykter på måndagar letat småkryp och grävt efter mask. Detta har även fortsatt när vi varit på förskolans gård och under våra inne aktiviteter. Barnen har bland annat grävt efter maskar på gården och byggt olika sandskapelser och fällor för att kunna fånga småkryp. Då vi enligt läroplanen ska arbeta utifrån barns nyfikenhet och ge dem inflytande och delaktighet i planeringen av vår verksamhet så ansåg vi det vore kul att tillsammans med barnen utforska natur tillsammans med dem. Således har vi under våra utflykter gett barnen små uppdrag som är kopplade till naturvetenskap. 

Under våra projektdagar (tis- & onsdagar) när vi har undervisning på förskolan så är tanken att barnen ska få möjlighet till att reflektera över vad vi gjorde på utflykten dagen/arna innan. Vi kommer även fördjupa oss ytterligare i det barnen intresserar sig för och försöka följa barnens frågor och funderingar så gått det går. Detta ser vi som nödvändigt för att bibehålla lusten i allt lärande och låta barnen få ha sitt eget projekt där vi förskollärare styr så lite som möjligt, utan mer är som ett stöd och medforskande i deras frågeställningar. 

Vidare ser vi också en möjlighet att främja barnens språkutveckling genom att dessa reflektionssamtalen och kunna ge dem möjlighet att sätta ord på deras idéer och intressen. Vi tänker dokumentera barnens samtal och diskussioner för att följa dem och deras läroprocesser och på detta sätt också kunna främja deras språk. Vi hoppas också kunna gå till biblioteket och låna lättare fakta böcker om naturen för att kunna fånga upp barnens frågeställningar. 

Det övergippande syftet med detta sidoprojekt är att utgå ifrån barnens tankar och idéer, göra dem delaktiga och få inflytande över sin utbildning under deras förskoletid. Vidare vill vi också såklart även låta dem upptäcka, erfara och utveckla deras intresse om naturvetenskap, men även om naturen i stort och även hur vi kan leva mer hållbart. Således vill vi använda så mycket återbruksmaterial som möjligt i vår undervisning. 

Slutligen så vill vi även uppmärksamma FN:s barnkonvention och att vi även vill få in detta viktiga arbete i vårt projekt. Vi tänker att vi framför allt kommer arbeta med artikel 12; "där alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad" (UNICEF, Barnkonventionen art. 12). 

 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

Vilka barn och pedagoger deltar?

Hur ska projektet dokumenteras?

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: