👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2020-10-08 08:03 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
I det här arbetsområdet ska du få öva på att övertyga och föra fram en åsikt.

Innehåll

Syfte

Vi ska lära oss hur en argumenterande text är uppbyggd och i vilka sammanhang den används.

Undervisning

Tid: Vecka 42-43

 • Titta på exempel på olika argumenterande texter och deras struktur med en tydlig åsikt, sakargument, känsloargument och motargument.

 • Vi kommer att skriva texter och presentera dem skriftligt.

 • Vi kommer . 

 

Lärandemål: vad ska du lära dig?

När vi avslutar detta arbetsområde ska du ha utvecklat din förmåga att: 

läsa och analysera argumenterande text med tydliga åsikter och bra argument.

Bedömning

Du kommer att få skriva en egen argumenterande text och bearbeta den med hjälp av en kamrat.

Uppgifter

 • Mall argumenterande text

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Lärandematris

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utvecklingsområde
Innehåll
Du klarar med lärarens stöd att hålla dig till ämnet. Din text har ett i huvudsak fungerande innehåll.
Du klarar på egen hand att hålla dig till ämnet. Din text har ett väl fungerande innehåll.
Du behöver träna på att hålla dig till ämnet. Du behöver träna på att hålla ett i huvudsak fungerande innehåll.
Struktur
Du skriver texten på ett sätt så att det går att följa för läsaren, med en i huvudsak fungerande uppdelning i inledning, huvuddel och avslutning.
Du skriver texten i logisk ordningsföljd så att det går lätt att följa för läsaren, med en väl fungerande uppdelning i inledning, huvuddel och avslutning.
Du behöver träna mer på att skriva text på ett sätt så att det går att följa för läsaren, med en i huvudsak fungerande uppdelning i inledning, huvuddel och avslutning.
Språk
Du anpassar med lärarens hjälp språket i din text i viss mån till syfte och mottagare. Du använder med lärarens hjälp ett fungerande språk (ord och begrepp). Med lärarens hjälp stavar du och använder skiljetecken på ett i viss mån fungerande sätt.
Du anpassar på egen hand språket i din text väl till syfte och mottagare. Du använder på egen hand ett väl fungerande språk (ord och begrepp). På egen hand stavar du och använder skiljetecken på ett väl fungerande sätt.
Du behöver öva mer på att anpassa ditt språk till syfte och mottagare. Du behöver öva mer på att använda ett fungerande språk (ord och begrepp). Du behöver öva på att stava och använda skiljetecken på ett fungerande sätt.
Skrivregler
Du klarar med viss säkerhet regler för grundläggande stavning och skiljetecken. Stavfel finns men de stör inte förståelsen. Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Du klarar med relativt god säkerhet regler för grundläggande stavning och skiljetecken. Relativt få stavfel finns. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet.
Du behöver öva på grundläggande stavning och skiljetecken.