Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik

Skapad 2020-10-08 09:57 i Norrtälje grundsärskola Norrtälje
Grovplanering 2020-2021 för ämnesområdet MOTORIK med olika aktiviteter i motorikrummet, utomhus och i klassrummen.
Grundsärskola 5 – 8 Vardagsaktiviteter Motorik
Du ska få utveckla din rörelseförmågor och intresse för fysik aktivitet efter din förmåga.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är bl.a. att eleverna ska ges möjligheter att utveckla intresse för fysiks aktivitet och rörelse. De ska även få utveckla sin samarbetsförmåga med andra, vistas i olika utemiljöer och i naturen under olika årstider, samt utveckla kunskaper om sambanden mellan hälsa och livsstil.

Dessutom syftar utbildningen till att eleverna utvecklar förmågan att använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Konkreta mål

 • Kunna delta i att använda fin- och grovmotorik  i olika aktiviteter både ute och inne
 • Kunna delta i lekar och danser
 • Kunna delta i olika former av vattenaktiviteter
 • Kunna delta i kommunikation om väderlek och kläder, samt samband mellan fysisk aktivitet och hygien
 • Kunna genomföra aktiviteter utomhus samt använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet

 

Arbetssätt och undervisning

Olika former av visuellt och verbalt stöd är en viktig del av alla lektioner/aktiviteter.

Under motoriklektionerna kommer eleverna bl.a. att få:

 • Ta sig fram/röra sig på olika sätt, gå, krypa och med sina hjälpmedel, som gåstol och rullstol. 
 • Ta sig igenom i enkla motorikbanor
 • Dansa och röra sig till musik, rörelselekar
 • Rörelser i vattnet, tex balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Delta i avslappningsövningar

Motorikrummet:  Olika motoriska rörelser med eller utan hjälpmedel

                          Rörelselekar 

                          Avslappning 

Badhuset: rörelse i vatten i en varm simbassäng.

Utomhus:     Rörelseaktiviteter i skiftande natur och utemiljöer under olika årstider.         

 

Bedömning; 

Eleven deltar i och medverkar  aktivt i vad och hur  hon kan efter sina förutsättningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  1-9
 • Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  MOT  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9

Matriser

MOT VAA
Kunskapskrav motorik åk 1-9, grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Olika aktiviteter
Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.
Balans & kroppskontroll
Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.
Rörelseaktiviteter
Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler.
Vattenaktiviteter
Dessutom deltar eleven i olika former av vattenaktiviteter.
Dessutom genomför eleven olika former av vattenaktiviteter och förflyttar sig i vatten.
Betydelsen av rörelse
Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.
Eleven kan kommunicera om och beskriva betydelsen av rörelse och andra aktiviteter när det gäller att främja hälsan och förebygga skador.
Samband
Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
Eleven beskriver också några samband mellan fysiska aktiviteter, kroppsuppfattning och självbild. Dessutom kommunicerar eleven om och beskriver samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
Olika situationer
Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.
Eleven använder kunskaperna i olika situationer.
Utomhusaktiviteter
Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra varierade utomhusaktiviteter och anpassar sig då efter olika förhållanden och följer allemansrättens regler.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: