Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande texter & Debatt

Skapad 2020-10-08 10:03 i Rydbo skola Österåker
Vi arbetar med argumenterande texter. Detta gör vi genom att lära oss hur en argumenterande text är uppbyggd samt vad som är viktigt att
Grundskola 5 Svenska
Vi arbetar med att lära oss hur argumenterande texter byggs upp och vilka viktiga byggstenar som behövs för att det ska bli en stark text. I nästa steg lär vi oss även hur vi presenterar texter - retorik.

Innehåll

Syfte: Att lära sig att formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Ni får också lära er att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
 Centraltinnehåll - Hur går vi till väga.

Du kommer att få inblick i och om:

 • Hur argumenterande texter är uppbyggda. 
  Få utökad kunskap kring varför språkets struktur och varför meningsuppbyggnad, huduvsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser är viktigt att kunna när man skriver texter.
 • Hur man skriver olika typer av texter och anpassar innehållet till en specifik text och mottagare.
  Ni kommer även få lära er om hur man argumenterar i olika samtalssituationer.
  Vad man bör tänka på vid muntliga presentationer och berättande för olika mottagare och olika ämnen.
  Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation negativt och positivt. 
 •  

Mål

När vi är klara med arbetsområdet ska du ha kunskap om:

 • Hur argumenterande texter byggs upp.
 • Språkets struktur. 
 • Hur du anpassar innehållet i texten efter mottagare och ämne.
 • Hur gester och kroppsspråk påverkar presentationer.
 • Vad som är viktigt att tänka på vid presentationer. 
 •  

Så här arbetar vi

Samtala,

Diskutera. 

Söka information

Skriva texter med till olika mottagare om olika ämnen

Vi kommer att:

 • ha genomgångar
 • ha muntliga diskussioner
 • läsa och skriva texter
 • se film
 • presentera
 •  

Detta ska bedömas

Du kan:

 • Skriva en argumenterande text både där du kan ta en för och mot roll till ett specifikt ämne. Du följer textens struktur och använder ett språk som är anpassat till ämne och mottagare. 
 •  
 • Du visar att du kan använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet. 

Du kan söka stöd för dina argument på internet.

Du kan genomföra en muntlig presentation där du använder dig av kroppsspråket som en förstärkning till det muntliga. 

 

 

 •  
 

Uppgifter

 • Debatt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Debatt och argumentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Åsikt och argument
Åsikten är inte tydligt presenterad och stöds inte av argument.
Åsikten är tydligt presenterad och argumenten stöder åsikten.
Åsikten är tydligt presenterad och argumenten är underbyggda med hjälp av fakta. Motargument bemöts.
Åsikten är tydligt presenterad. Argumenten är underbyggda av fakta. Även känslor används som ett sätt att få med sig åhörarna. Motargument bemöts på ett sätt som gynnar dina argument.
Framförandet
Läser innantill.
Talar tydligt. Använder texten som stöd.
Använder stolpmanus men talar fritt. Varierar rösten. Använder visst kroppsspråk.
Debatterar engagerat och visar stor säkerhet. Använder kroppsspråket på ett säkert sätt för att stärka sin presentation.
Lyssna/Svara
Tar bara upp sina egna argument.
Kopplar det som sägs till ämnet och till vad även med motargument.
Utvecklar innehållet i samtalet genom att kommentera motargument.
Utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar. Använder motargument på ett säkert sätt och använder dessa för att styrka sina tes.
Söka information
Har inga källor som styrker argumenten.
Har några få källor men inte för varje argument.
Har käller som stärker argumenten och motargumenten.
Använder källorna för att stärka sina argument och använder motargumentens källor på ett sätt som visar på ett noggrant undersökningsarbete som hjälper stärkandet av tesen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: